Dalgaların sahile attığı ağaç parçaları ...

Yalos,

Yalos Yunanca' da sahil, kıyı şeridi anlamına da geliyor.
İngilizce, yalos.
İngilizce driftwood.
Yallos.
Çatuk,
Gargalak,

Sinop, Ordu, Giresun, Denizli, ve Trabzon yörelerinde halk ağzında Gargalak sözcüğü dalgaların sahile attığı ağaç parçaları anlamında kullanılmaktadır. Zonguldak yöresinde halk dilinde denizin sahile attığı ağaç atıklarına da Çatuk deniliyor.
Dalgaların sahile vurduğu odun ve ağaç parçaları.
Dalgaların sahile attığı ağaç parçaları.
Zonguldak yöresinde denizin sahile attığı ağaç atıklarına çatuk deniyor.
Selin getirdiği çör çöp.

Dalgaların karaya sürüklediği ağaç dalları ve kütüklere ingilizce driftwood denilmektedir. İngilizce, Driftwood yalos demek. Yani dalgaların karaya attığı odun anlamındadır. Alanya' da deniz kenarına vuran dal parçalarına Yallos adı verilirmiş. 

Önce rüzğarla denize sürüklenmiş, orada bir süre kalmış, sonra tekrar rüzğarın ve dalgaların marifetiyle denizin kıyısına, karaya vurmuş, güneşin ve tuzlu suyun etkisiyle mat bir renk almış, türlü şekillerde küçük dal, ağaç parçalarının genel adı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ