Yüceltme...

Süblimasyon,
Yüceltme.
İngilizce: sublimation, 
Fransızca: sublimation
Psikolojide yüceltme.
Yüceltmek işi, 
Yükseltme.

İlkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek toplumca beğenilen anlıksal, toplumsal ve benzeri etkenliklere dönüştürülmesi.
İlkel nitelikte eğilim ve isteklerden doğan çatışma ve kaygıların, toplumsal nitelik kazanması, yararlı etkinliklere dönüştürüldüğü, normal dışı özellik taşımayan savunma düzeneği. 
Bir içtepiyi ilkel erek ya da amacından, üstün toplumsal değerler taşıyan erek ya da amaçlara yöneltme. 
Ruhsal çözümlemede çocuksu cinsel amaçları toplumsal bakımdan benimsenen etkinliklere yöneltme çabası. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ