Hace, Efendi, ağa, sahip, öğreten, öğretmen, hoca ...

Hace,
Efendi, ağa, sahip, öğreten, öğretmen, hoca.
Farsça hace, (ﺧﻮﺍﺟﻪ)
Efendi, sahip, reis.
Dini hizmetlerde görevli kimse, hoca, molla.
Muallim, öğretmen, hoca, müderris.
Vezir veya yüksek rütbeli devlet adamı.
Tüccar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ