Hindistan'daki Cayna felsefesinde "canlı olmayan töz" e verilen ad ...

Aciva,

Hindistan'daki Cayna felsefesinde canlı olmayan töz'e verilen ad.
Caynacılığın amacı insanı varoluştan gelen acılardan ve karma’ya bağlı yeniden doğuştan kurtarmaktır.
Caynacılıkta iki kategori ayırt eder;
-Canlı Öz (Civa)
-Canlı olmayan Öz (Aciva)

Hindistan 'da yaklaşık M.Ö. IV. yüzyılda ortaya çıkan dini akımlardan biridir. Hindistan'daki dört büyük dinden biridir. Kurucusu Mahavira'dır (M.Ö. 599 - 527 ). Benares'te doğmuş, otuz yaşına gelince evini, karısını, ve çocuğunu terk ederek rahiplik elbisesini giymiş ve kendini dünyadan soyutlamıştır. Caynizm daha çok asiller ve halk arasında yayılmıştır. Mahavira 72 yaşında Bihar'da ölünceye kadar doktrinini vaaz yöntemiyle yaymış ve Mahavira'nın Nirvana' ya kavuşması Caynist takvimin başlangıcı sayılmıştır.

Cayna ahlakı üç temel ilkesi; Caynaların başlıca ahlaki prensipleri öldürmemek, yalan söylememek, hiçbir şekilde çalmamak, olabildiğince cinsel ilişkiden uzak kalmak şeklinde özetlenebilir. Janistler, içki içmezler ve dürüst, sade bir hayat sürerler.

Caynalar, ahimsa ilkesine dayanarak zanaatla ilgilenmediklerinden çoğu tüccar ve zengindir. Bütün insanların çeşitliliğine inanan Caynalar Budistlerin tersine herkesle yemek yerler. Hindularınki kadar katı olmayan mesleklere bağlı bir kast sistemini benimsemişlerdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ