Karayollarının kenarında, yol düzeyinden aşağıda kalan bölüm ...

Şarampol, 
Macarca sorompó 
Tatarca, kanau,
Rusça, küvet.
Kara yollarının kenarında, yol düzeyinden aşağıda kalan bölüm.
Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri. 
Kara yollarında yolun iki tarafında bulunan ve genellikle derin bir hendekle biten yamaçlardan her biri.


Kale, palanka vb. askeri yerlerin etrafında, çakılmış kazıklara sarılan dikenli tellerden meydana getirilmiş siper, set, engel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ