Solunum yetmezliğini ortadan kaldırmak için yapılan işleme verilen ad...

Entübe,
Solunumun ve solunum yolunun güvenliğinin bozulması, riskinin oluşması durumunda solunum yolunun korunması ve solunum yetmezliğini ortadan kaldırmak gidermek için yapılan bir işlemdir. Hastanın suni solunumu için özel aparatlar ya da laringoskopi aracılığı ile solunum yoluna ağız veya burundan özel bir tüp yerleştirilmesi işlemine Entübasyon denir.

Normal seyirde kendi kendine yeterli solunum yapamama yani yeterli nefesi alamama durumu olarak da tanımlanan solunum yetmezliği hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine entübasyon denir.

Hasta aldığı ilaçlar yüzünden normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum sağlamak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı verilmektedir.  Hastanın solunum yetmezliğine sebep olan durumun tamamen ortadan kalkması ya da hafiflemesi ve kendi başına yeterli miktarda nefesi alır hale gelmesi halinde entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme ise tıp adı ile ekstübasyon adı verilmektedir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ