Virüse ait, virüslerin neden olduğu durum...

Viral,
İngilizce, viral
Fransızca, virale, 
Almanca, viral, 
Latin: virus, zehir.
Virüse ait, virüs sebebiyle. 
Virüsle ilgili olan. 
Virüsün oluşturduğu, neden olduğu, virüsten kaynaklanan. 
Virüse ait, virüslerin neden olduğu.

Virüs,
Fransızca virus
Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda görülebilen parazit.


Ayrıca bilişim sistemlerinde, veri girişi yoluyla bilgisayarlara yüklenen, sistemin veya programların bozulmasına, veri kaybına veya olağan dışı çalışmasına neden olan yazılıma da virüs denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ