Bir kişi, bir işletme ya da bir iş hakkında ilgili yerlerden bilgi isteme...

Ranseyman,
İstihbarat,
Arapça: İstihbarat
Bir kişi, bir işletme ya da bir iş hakkında ilgili yerlerden bilgi isteme.
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler, duyumlar. 
Bilgi toplama, haber alma.
Bir kişi veya işletme ya da bir iş hakkında ilgili yerlerden bilgi istenmesi ve toplanması.

Ticari terim olarak ranseyman; bir kişi veya işletme ya da bir iş hakkında ilgili yerlerden bilgi istenmesi ve toplanması anlamını ifade eder. En geniş uygulama alanı bankalarca kredi açılması sözkonusu olan bir firmanın; mali durumu, karakteri, kendisiyle çalışma imkan ve oranını saptamağa yarayan diğer esaslı bilgilerin güvenilen kaynaklardan da toplanmasıdır. Buna daha çok piyasa istihbaratı veya piyasa araştırması demek yerinde olur.

Aynı şekilde büyük ticarethaneler veya imalatçı işletmeler tarafından acentelik, bayilik için bilgi toplanılması da ranseyman konusuna girer.  Bir takım piyasalarda satıcıların diğer satıcılardan veya mevcut müşterilerinden vadeli işlem gerçekleştirecek müşteri adaylarının mali durumları hakkında yaptığı araştırmadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ