935-969 arasında Suriye ve Mısır’da hüküm süren Müslüman Türk hanedanı...

İhşidiler,

Akşitler,
Arapça: (الإخشيديّون) 
Mısır, Suriye ve Filistin’ de 935-969 yılları arasında hüküm süren bir Türk hanedanı.
935-969 arasında Suriye ve Mısır’ da hüküm süren Müslüman Türk hanedanı.
935 ve 969 yılları arasında Mısır' da kurulmuş Türk-İslam devletidir.

İhşidiler (Akşitler) Mısır’ da kurulan ikinci Türk devletidir. Kurucusu Abbasi Devleti tarafından Mısır’a vali olarak tayin edilen Muhammed’ dir. Abbasi Devleti’ nde merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde Mısır’ da kurulan hanedanın adı, kurucusu Muhammed b. Tuğç’ a verilen ihşid unvanından gelmektedir. İhşidiler müstakil bir devlet olmakla birlikte hutbelerde ve sikkelerde Abbasi halifelerine de yer verip vergi vermek suretiyle Abbasiler’ e bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. Mısır, Suriye ve Filistin bölgelerini hakimiyet altında bulunduruşlar. Fatımiler, İhşidiler Devleti’ ne son verdiler (969). 

Mısır’ da Kurulan Türk İslam Devletleri:
Tolunoğulları,
İhşidiler,
Eyyubiler,
Memlükler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ