“Markaptan” da denen, kükürtlü organik bileşiklerin genel adı...

Tiyol,
İngilizce: Thiol
Yunanca kükürt manasına gelen tiyo ve alkol kelimelerinden oluşan bir bileşik sözcüktür.
Merkaptan,
Markaptan,
Kükürtlü organik bileşiklerin genel adı.
Proteinlerin anaeorbik yıkımlanması sonucunda meydana gelen kötü kokulu gaz.
Tıpta sık olarak kullanılan terimlerden biridir. En belirgin özellikleri çok kötü kokmalarıdır.
Yapısında tiyol grubu bulunduran kükürtlü organik bileşiklerin genel adı. Merkaptan, yapısında tiyol grubu bulunduran kükürtlü organik bileşiklerin genel adı. Merkaptanlar, cıva  iyonları ve diğer ağır metal iyonlarıyla çökelti oluşturmak üzere tepkimeye girerler. Merkaptan adı, cıva yakalayıcısı anlamında Latince Mercurium captans kelimesinden gelir.  Tiyoller, alkollerin kükürt analoğudur ve kükürt, alkolde normalde yer alan hidroksil grubundaki oksijenin yerini almış halde bulunur. Bunlar, bozuk kabak gibi çok kötü kokar.

Birçok tiyolün sarımsak veya çürük yumurtaya benzeyen güçlü bir kokusu vardır. Tiyoller, saf halde kokusuz olan doğal gazın sızıntı olduğunda tespitine yardımcı olması için koku verici madde olarak katılırlar. Doğal gaz kokusu içine eklenmiş tiyolün kokusundan kaynaklanır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ