Civalı Termometrenin mucidi, Alman fizikçi, mucit ...

Fahrenheit,
Daniel Gabriel Fahrenheit,
Gabriel Daniel Fahrenheit, 
D. 24 Mayıs 1686 Danzig Almanya - Ö. 16 Eylül 1736 Lahey, Hollanda.
Alman fizikçi, mucit ve bilimsel enstrüman yapımcısı.
İlk civalı termometreyi bulan kişi.
Maddenin kaynama noktasının hava basıncıyla değiştiğini gösterdi.

Civalı Termemetre buluşu ile İngiltere’de, Royal Society üyeliğine seçildi.

Daniel Gabriel Fahrenheit eskiden Almanya'nın şehri olan, bugün Polonya'nın şehri olan Danzig’de doğdu. 1686 ile 1736 yılları arasında yaşamış ve 50 yaşında vefat etmiş Alman fizikçidir.

Günümüzde F simgesiyle gösterilen ve Fahrenheit derecesi (ºF) olarak bilinen sıcaklık ölçü birimini bulan ve 32º ile 212º arasında olan bu sıcaklık derecesini bulan bilim adamıdır.

Fahrenheit derecesi günümüzde Amerika ve İngiltere’de kullanılmakta olan sıcaklık ölçü birimidir. Bir tür termometre olan Fahrenhayt donma sıcaklık derecesi olarak 32 ºC kaynama sıcaklığı olarak 212 ºC yi kabul etmektedir.

Hollanda ve İngiltere seyahatlerinde deneysel fizik ve meteoroloji alanlarında bilgisini artırdı. 
Cam üflemeyi de öğrenmişti. 1710 yılında yaptığı termometre başlangıç noktası olarak soğuk bir karışımın sıcaklığını bitiş noktası olarak da ağız boşluğunun sıcaklığını ilke saydı. Daha sonra bu termometreyle ölçtüğü suyun donma sıcaklığını 32, kaynama sıcaklığını da 212 derece olarak saptayarak kısaca °F simgesiyle gösterilen Fahrenheit derecesi ölçeğini ortaya koydu. 

1720 tarihinde termometresini daha da geliştirerek ispirto yerine ilk kez civayı kullandı. Bugün hala İngiltere ve ABD’de kullanılan en eski sıcaklık (Fahrenheit) ölçeğini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda ilk civalı termometreyi yapmıştır.

Maddenin kaynama sıcaklık ölçü birimi olarak kullanılmakta olan Fahrenheit derecesi ile Celcius derecesi arasındaki bağlantı aşağıdaki gibidir.

T Fahrenheit = 1,8 x T Celsius + 32

Yani Fahrenheit’i, santigrat’a çevirmek için Fahrenheit rakamından 32 çıkarılır kalan 5/9 ile çarpılır.

Asimetrik ...

Bakışımsız,
Asimetrik   
Fr. asymétrique,
Alm. asymmetrisch,
İng. asymmetrical 
Rusça, асимметричный
Çince, 非对称
Bakışımsız.
a'simetrik.

Aralarında simetri bulunmayan veya iki yanı arasında simetri olmayan.
Asimetri, simetrinin olmaması ya da bozulmasıdır. 
Simetri hem fiziksel hem de soyut sistemlerin önemli bir özelliğidir. Kesin terimlerle veya daha estetik terimlerle gösterilebilir. Simetrinin yokluğu veya bozulması, beklenen veya istenen bir sistem için önemli sonuçları vardır.

Asimetrik Savaş;
Asimetrik savaş, güçsüz olan askeri birliklerin daha güçlü olan askeri birliklere karşı yürüttüğü gayrinizami harp unsurlarını da barındıran savaş yöntemidir.
Aralarındaki menfaat çatışmasını kendi lehine çevirmek isteyen taraflardan birisinin savaşma gücünün, matematiksel olarak diğerine nazaran alt edilemez bir seviyede olduğu durumda uygulanır. Bu durumda, zayıf taraf olarak görülen taraf, kendi menfaatlerini korumak için bu dengesizliği kendi lehlerine çevirmeye çalışırlar. Dengesiz savaş gücü, kaçınılmaz olarak asimetrik savaşı da beraberinde getirir.

Aşağıdaki faktörler, taraflar arasında asimetrik etki yaratır.

 • Uygulanan savaş doktrini ve çatışma taktikleri,
 • Teknoloji seviyesi, silah ve teçhizat dengesi,
 • Tarafların kazanma azmi ve savaşanların morali,
 • Etik kurallara ve çatışma hukukuna bağlılık derecesi,
 • Savaşan tarafların örgütlenme şekli,
 • Kazanmak uğruna göze alınan kayıplar,
 • Savaşanların sabrı,
 • Halk desteği,
 • Medya desteği,

Haberci ...

Ulak,
Tatar,
Haberci,
Haber getiren kimse, ulak. 
Emir çavuşu.
Muhbir, ihbar eden kimse
Bir durumun, bir olayın belirtisi,
Bir haberi usulünce hazırlayan ve yayın organlarında yayımlayan kimse. Eski dilde haberci...
Ulak,
Sai,
Karakulak,
Tatar,

Rubaileri ile ünlü İranlı alim, şair ve filozof, matematikçi ve astronom ...

Ömer Hayyam,
Farsça, عمر الخيّام
Asıl adı, Gıyaseddin Eb’ul Feth Ömer İbni İbrahim’el Hayyam. İranlı alim, şair, filozof, matematikçi ve astronom.
18 Mayıs 1048 tarihinde İran'ın Nişabur kentinde doğdu. 
4 Aralık 1131 yılında doğduğu yer olan Nişabur'da etti.


Ömer Hayyam; Ömer hayat demek, Hayyam ise babasının zanaati olan çadır yapan anlamındadır. İran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusudur. Yaşadığı dönemin ünlü veziri Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede eğitim görmüş. Ömer Hayyam, fizik, matematik, astronomi ve şiir alanlarında eserler yazdı. İbni Sina'nın Temcid adlı eserinin yorum ve tercümesi, Cebir ve Geometri Üzerine, Fiziksel Bilimler Alanında Bir Özet, Varlıkla İlgili Bilgi Özeti, Oluş ve Görüşler, Bilgelikler Ölçüsü, Akıllar Bahçesi adlı eserler vardır. En büyük eseri Cebir Risalesi. Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yaptı. 

Rubaileri Türk halkına sevdiren çeviri Sabahattin Eyüboğlu tarafından yapılmıştır.

Hayyam'ın günümüze ulaşan 18 eseri şunlardır.
 1. Ziyci Melikşahi.
 2. Fil Mutayat.
 3. Kitabün fil Burhan ül Sıhhatı Turuk ül Hind. (Geometri)
 4. Eşarı bil Arabiyye (Arabça rubaileri)
 5. Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele. (Cebir)
 6. Müşkilatül Hisab. (Aritmetik)
 7. İlmi Külliyat .
 8. Nevruzname (Takvim)
 9. Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Almanya Gotha kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
 10. Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat (Hollanda Leiden kütüphanesinde bir nüshası vardır. F. Woepcke fransızcaya çevirmiştir.)
 11. Risaletün fi Vücud (Britanya kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
 12. Muhtasarun fit Tabiyat (Fizik)
 13. Risaletün fil Kevn vet Teklif (Felsefe)
 14. Levazimül Emkine
 15. Fil Cevab Selaseti Mesail ve fi Keşfil Hicab.
 16. Abdurrahman'el Neseviye Cevab.
 17. Mizanül Hikem.
 18. Nizamülmülk (Biyografi) 

Küçük bir portakalı andıran bir meyve...

Kumkuvat,
Kumkuat,
Kumquat.
Kamkat,
Altın portakal.
Küçük bir portakalı andıran bir meyve.
Asya’nın doğusunda yetişen ve portakala benzer meyvesi olan bir ağaç.
Sıcak bölgelerde yetişen ve portakala benzer meyveleri olan bir ağaç.
Paraguay'ın para birimi ...

Guarani,
Paraguay'ın para birimi.
Para Birimi: Paraguaylı Guaraní

İspanyolca, ɡwaɾaˈni, 
(PYG) Paraguay ulusal para birimidir. 
1 Guaraní =100 céntimo,
Enflasyon nedeniyle cétimo artık kullanılmıyor.

5 Ekim 1943 yılında Guarani, yasa ile kabul edildi. 1960 ile 1985 yılları arasında, guaraní, 126 PYG =1 ABD Doları olarak sabitlendi.

PARAGUAY
Arjantin, Bolivya, Brezilya ile komşu olan Paraguay Güney Amerika kıtasındadır. Ülkede İspanyolca ve Guarani dilleri konuşulmakta olup halk katoliktir. And sıradağları, Santa Catarina ve Parana dağları en önemli yükseltileridir. Paraguay ırmağı en önemli akarsuyudur. 

Başkan: Mario Abdo Benítez
Başkent : Asuncion
Önemli Şehirler : 
Asuncion, Concepcion, Puerto Casado, Paraguari.

Yüzölçümü : 406.752 km²
Nüfus: 6.811 milyon (2017) 


Muma batırılmış fitil ...

Şama,
Şem,
Muma batırılmış fitil.
Bal mumuna veya parafine batırılmış fitil.  
Şamdan. 

Şama kelimesinin diğer anlamları;
Eski mumlu kibrit. 
Kibrit kabı.
Kibrit.Kokulu küçük kavun.
Sığırlarda dişilik organı., 

Arapça, شمع
Balmumu شمعدان
Şem’dan Arapça-Farsça
‬Mumluk kelimesinden türetilmiştir. 

Dünyanın üçüncü en yüksek dağı, Kançencunga'nun bulunduğu ve 1975 yılında Hindistan'a bağlanmış bir eyaleti ...

Sikkim,
Hindistan'ın bir eyaletidir.
Başkenti Gangtok.
Nepal'in doğusunda, Bhutan'ın batısında ve Çin'in güneyinde Himalaya Dağları'nda bulunuyor. 16 Mayıs 1975 tarihinde Hindistan'a bağlanmış,  olan,  607,000 (2011) nüfuslu bir eyalettir.

Kançencunga Dağı Sikkim ile Nepal arasındaki sınırda olup dünyanın üçüncü en yüksek dağıdır.

Sikkim eyaleti, Hindistan'daki kakule üretimindeki en büyük paya sahiptir. Guatemala'dan sonra dünyanın en büyük baharat üreticisi bu eyalettir. Bu eyalette, plastik su şişeleri ve strafor ürünleri yasaklanmıştır. Hindistan'ın en çevre bilincine sahip eyaletlerinden biridir.

Hindistan,
Hindistan Cumhuriyeti,
Hintçe: भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya,
İngilizce: Republic of India, 
Ulusal marşı, Jana Gana Mana.
Dünyanın en büyük demokrasisidir.


Hindistan, Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir. Hindistan Endonezya’dan sonra sayıca en kalabalık Müslüman nüfusa sahiptir. Hindistan dünyanın en büyük dördüncü ekonomisine sahiptir.


Ülkenin güneyinde Hint Okyanusu vardır. Batısında Umman denizi ve Pakistan, kuzey doğusunda Çin, Nepal ve Bhutan ve doğusunda Bangladeş ile Myanmar komşularıdır. Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya'ya çok yakındır.

Dünyanın en önemli dinlerinden olan Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizmin doğum yeri Hindistan'dır. 

Hindistan, 28 tane eyalet ve birlik bölgesinden oluşur. 

Eyaletler:
Andhra Pradeş, Arunaçal Pradeş, Assam
Bihar,
Chhattisgarh, Carkhand, Cemmu.
Goa, Gucerat
Haryana, Himaçhal Pradeş,
Karnataka, Kerala, Keşmir
Madhya Pradeş, Maharaştra, Manipur, Meghalaya, Mizoram
Nagaland,
Orissa,
Pencap, 
Racastan
Sikkim,
Tamil Nadu, Tripura
Uttar Pradeş, Uttarakhand
Batı Bengal.

Birlik bölgeleri:
Andaman,
Çandigarh
Dadra,  Daman, Diu, Delhi Bölgesi
Lakşadvip,
Nagar Haveli, Nikobar Adaları,
Puduçeri.

Dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi ve orgcusu ...


Bach,
Johann Sebastian Bach,
D. 21 Mart 1685 - Ö. 28 Temmuz 1750,
Klasik Batı Müziği’nin en büyük bestecilerinden birisidir.
Bach köklü Alman stillerini özellikle İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimleri, formları ve yapıtları ustalıkla geliştirmiştir. 
Dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi ve orgcusu.
 Johann Sebastian Bach, 21 Mart 1685 yılında, Eisenach, Almanya'nın merkezinde bir kasabadadoğdu.


Johann Sebastian Bach, dokuz yaşındayken annesini, on yaşındayken de babasını kaybetti. 1703 yılında Latin Okulunu bitirdi. Johann S.Bach, Lüneburg’daki Mattehaus Kilisesi'ne soprano olarak girdiğinde henüz 15 yaşındaydı. O sırada besteci Georg Böhm Lüneburg’da Johannes Kilisesi'nin orgculuğunu yapıyordu.

Para kazanmak için Armstad‘ta org çalmaya başladı.Daha sonra Bach, Mühlhausen’e geçti ve başarılı öalışmaları gerçekleştirdi.

1707 yılında kuzeni Maria Barbara Bach ile evlendi. Bu evlilikten 7 çocuğu oldu. Ancak çocuklarının 3’ü çok küçük yaşta hayatını kaybetti. Bach 13 yıl evli kaldı. Daha sonra 1721 yılında, genç soprano Anna Magdalena Wilcke ile evlendi. Evlendiklerinde Wilke, henüz 17 yaşındaydı. Aradaki yaş farkına rağmen oldukça mutlu bir beraberlik yaşadılar. Bu evlilikten de 13 çocukları oldu. Bütün çocuklarının müzikle ilgilenmesi Bach’ı mutlu ediyordu. Kadınların evin dışına çıkamadığı bir çağda, kızlarının müzikten ekmek kazanmasından gurur duyuyordu.  20 çocuk babası Johann Sebastian Bach28 Haziran 1750 tarihinde Sebastian Bach 66 yaşında  Leipzig‘de öldü.

 1723 yılında Leipzig Thomas Kilisesi’ne kantor ve Leipzig Ünivesitesi Müzik Bölümü Başkanlığına getirildi ve ömrünün sonuna kadar bu görevi sürdürdü.

Bugün en büyük bestecilerden biri olarak kabul edilen, Bach, hayatı boyunca 1000‘in üzerinde beste yaptı. Ancak Günümüze ikinci evliliğinden olan Carl Phillip Emanuel’in arşivine aldığı eserleri kaldı.

J.S.Bach Eserlerinin Sınıflandırılması

 • Kantatlar
 • Motetler
 • Missalar
 • Oratoryolar ve passionlar
 • Dört sesli koraller
 • Org eserleri
 • Klavsen eserleri
 • Lavta eserleri
 • Oda müziği eserleri
 • Konçertolar ve orkestra eserleri
 • Kanonlar 

Salatalığa benzer, Tropikal Güney Amerika'da bir yıllık otsu bitki ...


Cassabanana,
Sicana odorifera,
Cassabanan kavunu,
Casbanan,
Sikana,
Misk salatalık.

Süs bitkisi olarak yetiştirilen ve tatlı yenilebilir meyvesi için yetiştirilir. Tropik Güney Amerika'ya özgü büyük, bir yıllık otsu bir bitki, asmadır. Hızlı büyüyen, doğal, etli asma.
Büyük, kıllı, palmately loblu yapraklar 30 cm genişliğe kadar büyüyor. Olgunlaşmamış meyve sebze olarak pişirilebilir. Olgun meyvesi, tatlı, aromatiktir. Rengi sarıdan turuncuya döner. 

Meyvesi, 60 cm uzunluğa kadar büyüyen ve değişken renkli olan olgunlaştığında kavun benzeri bir tada sahiptir. Olgun meyve, sarı-turuncu renkli, eti çiğ yenen veya konserve yapılan, yüksek sıcaklıklarda olgunlaşan bir sebze. Tohumla çoğaltılır. 

Latin Amerika’nın sıcak bölgelerinde ve güney Amerika’nın Cajun halkı tarafından yaygın olarak yetiştirilmektedir. 

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kommagene krallığının bulunduğu dağ ...

Nemrut,
Nemrut Dağı,
Dünyanın sekizinci harikası.
Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından dikilmiş heykeller.
Eski Eskikale, 
(Nymphaios Arsameı).

Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin  40km kuzeyinde, 2206 m. yükseklikte bir dağ. Aynı zamanda Nemrut Dağı Milli Parkı.

Nemrut Dağı'nın zirvesinde tanrıların kutsal heykelleri her sabah güneşi selamlar. 


M.Ö. I. yüzyılda Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından dev heykeller  yaptırılmış. Kralın kendisinin dev bir piramit şeklindeki mezarı, 10 m yükseklikte  tanrı heykelleri ile süslenmiştir.

Bu heykelleri yapmak için taşların 2206 m yüksekliğe nasıl taşındığı sorgulanmıştır.

Kahta civarında diğer görülmesi gereken yerler arasında bir Roma köprüsü,  Cendere ve bir başka Kommagene kraliyet tümülüsü, Karakuş bulunmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası attığı Japonya'nın ikinci şehri ...

Nagasaki 
長崎市 
Nagasaki-shi, 

Japonya'nın büyük şehirlerinden birisidir. Yüzölçümü 406.35 km² olan şehrin nüfusu 1 Ocak 2009 tarihi itibarı ile 446,007'dir.
Nagasaki, tarihte nükleer saldırıya maruz kalan ikinci ve son şehir olmuştur. 


Nagasaki, günümüzden beş yüz yıl önce kurulmuş olup, Japonya'nın Sakoku politikasını izlediği dönemde, Dejima adlı yapay ada olarak inşa edilmiş. 1641-1859 yılları arasında ülkenin tek açık limanı olarak Hollanda ile ticaret yapılmış. 

1567 yılında Katolikliği geçmiş ve günümüzde de Katolik cemaatiyle meşhurdur.

Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'ya dünyanın ilk atom bombası "Little Boy" (Küçük Çocuk)'u atarak 140.000'den fazla insanı katlettikten yalnızca üç gün sonra, 9 Ağustos 1945 yılında dünyanın ikinci ve öncekine göre 1,5 kat daha yıkıcı Atom bombası Fat Man (Şişman Adam)'i atarak ilk anda 74.000'den fazla insanı katletmişti.

Nagasaki genel olarak dağlık bir bölgede olduğundan yerleşim yerleri ise dağlar arasındaki derelerdedir. Nagasaki'nin bu coğrafik yapısı Hiroşima'ya nazaran ölü sayısının daha az olmasının en önemli nedeni olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası attığı ilk Japonya şehri ...

Hiroşima,
広島市 
Hiroshima-shi, 
Japonya'nın Hiroşima Chugoku bölgesinin en büyük şehridir. Şehrin adı Japonca'da geniş ada anlamına gelmektedir. Yüzölçümü 905.01 km² olan şehrin nüfusu 2010 tarihi itibarı ile 1,173,980'dir.

Hiroşima, Dünya tarihine nükleer saldırıya maruz kalan ilk şehir olarak tarihe geçmiştir. Hiroşima, 1 Nisan 1889 tarihinde şehir statüsü almıştır. 
Japonya 8 Aralık 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ile savaşa başladı. 

Savaşın ilerleyen aşamalarında ABD Başkanı Truman, Japonya’nın koşulsuz teslim olmasını istedi. Japonya ültimatomu kabul etmedi.  Truman nükleer saldırı emrini verdi. 

Amerika Birleşik Devletleri, Enola Gay adlı bir B-29 bombardıman uçağından little boy (küçük çocuk) isimli atom bombasını,  6 Ağustos 1945 tarihinde attı. İlk anda 70 bin kişilik katliamı gerçekleştirdi. Sonrasında radyasyon hastalıkları sebebiyle ölenlerle birlikte bu sayı 90 bini geçmiş. Bu bombanın etkileri halen sürmektedir. Hiroşima, savaş sonrasında yeniden inşa edilmiştir. Hiroşima'da yaşanan bu yıkım ve katliam, 6 Ağustos tarihinde tüm dünyada ve Hiroşima'da yer alan Hiroşima Barış Anıt Parkında her sene anılmaktadır. 

Hiroşima Barış Anıtı Parkı, 1 Nisan 1954 tarihinde açılmıştır. Hiroşima Barış Anıtı, 1996 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. 

İstanbul'da Sirkeci-Florya sahil yolunda Bizans İmparatorluğundan kalan bir saray, Hürmüz'ün Sarayı ...

Bukaleon,
Bucoleon, 
Boukoleon Sarayı,
Yunanca: Βουκολέων,
Hürmüz'ün Sarayı.
Hormisdas Evi ,
Justinian Evi.
Hormisdas Mahallesi.
Küçük Ayasofya. 
Bukaleon adı, boğa ve aslan anlamındadır. 


Adını Saray hemen yanında  bulunan iskelenin mermerden yapılmış rıhtım üzerindeki  bir boğa ve aslanın mücadelesini gösteren heykel grubundan almıştır. Ancak bu heykelden günümüze her zaman olduğu gibi hiç bir şey ulaşmamıştır.

Saray, Marmara Denizi kıyısında, İstanbul Sirkeci-Florya sahil yonun üzerinde Çatladıkapı, Ahırkapı mevkiindedir. Bu tarihi Bukaleon Sarayının yanıbaşında İmparatorluk iskelesi ve fener kulesi kalıntıları bulunur. 

İmparator Büyük Konstantinos döneminde Prens Hormisdas tarafından IV.yüzyılda yaptırılmıştır. Hormisdas'ın asıl adı Hürmüz olan bir Sasani prensi. Bizans'a sığınan ve hıristiyanlığı kabul eden bu Sasani prensi Hormisdas adını almış. İmparator Büyük Konstantinos'un izniyle İran'daki evini hatırlatan bir saray yaptırmış. Bu saray ve çevresi uzun yıllar Hormisdas mahallesi olarak anılmış.  Hormisdas mahallesi olarak anılan saray Justinus tarafından yeğeni Konsül Justinianus'a hediye etmiş. Konsül Justinianus tarafından uzun yıllar kullanılmış.

Saray 1204 yılında İstanbul'u ele geçiren Latinler tarafından kullanılmış. 

İstanbul'un fethinden sonra saray saray arazisi yerleşime açılmış. 1870 yılında yapımına başlanılan Rumeli Demiryolu bu sarayın tam üstünden geçirilmiş. 1911-1912 yıllarında demiryolu çift hat'a çıkartılırken  Sarayın bazı bölümleri tamamen ortadan kaldırımış. 1912 yılında çıkan yangında ahşap evler yaynınca sarayın bazı bölümleri ortaya çıkmış. 1950 yıllarında yeniden yerleşime açılmış. 

Saray ve kalıntları, günümüzde ortaya çıkarılarak bir müze haline getirilmeyi bekliyor.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ