Rumi takvime göre aylar ...

Rumi takvim, miladi takvimden 13 gün sonradır. Miladi ayın 14'ü olunca Rumi ayın 1'i oluyor.

Rumi takvime göre iki mevsim vardır. 

Kasım günleri; 8 Kasımda başlar ve 5 Mayısta biter.
Hızır günleri; 6 Mayısta başlar ve 7 Kasımda biter.22 Aralık

Rumi Takvime göre aylar;
1-  Zemheri (14 Ocak - 13 Şubat)
2- Gücük (14 Şubat - 13 Mart)
3- Mart (14 Mart - 13 Nisan)
4- Abrul (14 Nisan - 13 Mayıs)
5- Mayıs (14 Mayıs - 13 Haziran)
6- Kiraz (14 Haziran - 13 Temmuz)
7- Orak (14 Temmuz - 13 Ağustos)
8- Ağustos (14 Ağustos - 13 Eylül)
9- İlkgüz (14 Eylül - 13 Ekim)
10-Ortagüz (14 Ekim - 13 Kasım)
11-Songüz (14 Kasım - 13 Aralık)
12-Karakış (14 Aralık - 13 Ocak)

Miladi Takvime Göre Aylar ve Gün Sayısı;
Martius (Yılbaşı) 31Aprilius 29Maisus 31Junies 29Quintilis 31Sextilis 29September 29October 31November 29December 29Januarius 29Februarius 28


Eskiden 365 günlük bir yıl Kasım ve Hızır olarak ayırmışlardır. Kasım ayı, 180 gün ve hızır ayı, 185 gün olarak ikiye ayrılır. Kasım, Kasım ayının sekizinde başlayan eski Kasım ayının, 46'sına erbain, 86'sına da hamsin denir. Kışın en soğuk 90 günü bu ay içinde geçer. Cemre' lerin ilkinin, eski Kasım ayının 105'inde (19-20 Şubat ) "havaya", ikincisinin Kasım ayının 112'sinde (26-27 Şubat) "suya", üçüncüsünün de Kasım ayının 119'unda (5-6 Mart) "toprağa" düştüğü varsayılır.

20 Şubat – 1.Cemre Havaya
27 Şubat – 2.Cemre Suya
06 Mart – 3. Cemre Toprağa

Rumi Takvime Göre Aylar ve Yöresel Karşılıkları
Mart (Yılbaşı) Mart, Azar, Akaray, EzelbaharNisan, AbrilMayıs, MayısHaziran, KirazTemmuz, ÜzümAğustos Ağustos, Harman, Lobut ayı, Boz ay,Eylül, Orak ayı, Oy ayı, İlkgüz, Haç ayı,Teşrin-i Evvel(Ekim) EkinTeşrin-i Sani(Kasım) KoçKanun-u Evvel(Aralık), ZemheriKanun-u Sani (Ocak),  KalandarŞubat, Güçük, Şabat
Hicri Takvime Göre Haftanın Günleri
Yevm-ul Ehad 1. Gün = Pazarİsneyn 2. Gün = PazartesiSalise 3. Gün = SalıErbaen 4. Gün = ÇarşambaHamis 5. Gün = PerşembeCum’a Toplanma günü = CumaSebt 7. Gün = Cumartesi
Hicri Takvime Göre Aylar,
Muharrem (Yılbaşı)Safer  - MasarRebiül evvelRebiülahirCemaziyelevvel - RececCemaziyelahirRecepŞaban -ReşenRamazanŞevvalZilkade -LezezZilhicce - Hac ayı
Halk dilinde ayların adları;


Bolivya'da bulunan dünyanın en büyük tuz gölü ve lityum sahası ...

Uyuni,
Salar de Uyuni,
Dünyanın en büyük tuz dairesidir. Bolivya'nın en büyük lityum sahası. Bolivya'nın güneybatısındaki And Dağlarının ortasındadır. Göl 3600 m. yükseklikte bulunan Salar de Uyuni, 12,000 kmlik bir çöl gibidir. Marmara denizinden büyük bir alanı kaplar. Burada tarih öncesi Minchin gölü yer almıştır. 


Parlak beyaz tuzun manzarası, kaya oluşumları ve kaktüslerle süslenmiş adalardan oluşmuştur. Buranın manzarası yine dünyaca ünlü merkez Incahuasi Adası'ndan görülebiliyor. Bu adada 1000 yıllık kaktüsler mevcut olup,  fosilleşmiş mercanlardan meydana gelmiştir. Tuz yatağının tam ortasındadır. 

Buradaki tuz kapasitesi 10 milyar ton. Yıllık 25.000 ton çıkarılmaktadır. Buradaki tuzun %40 'ında lityum var. Dünyanın lityum ihtiyacının %50-70 'i buradan sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla esas üretim tuzdan ziyade lityum üzerinedir. Böylece dünyanın en büyük lityum yatakları da buradadır. 

Televizyon, telefon ve bilgisayar pilleri üretiminde kullanılan lityum'un elde edilmesinde Japon ve Alman teknolojisi yarışmaktadır. Çin de bu yarışa katılmıştır. 
Bolivya'nın Potosi kentindeki gümüş madeninden gümüşü daha rafine elde etmek için de lityum gereklidir.

Bu ekosistemde yaban hayatı az olmasına rağmen, birçok pembe flamingoları yaşar.

Hisse, pay ...

Sehim,
Arapça, Pay, حصه
Hisse,
Pay,
Düşerge,
Nasip,
Kısmete düşen kısım. 
Varise intikal eden kısım.

Terakki, Arapça hisse demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ