Otlayan hayvan sürüsü ...

Raiye,
Otlayan hayvan sürüsü.
Eskidilde, Otlatılan hayvan sürüsü. 

Raiyet,
Raiye,
Arapça, ( ﺭﻋﻴّﻪ– ﺭﻋﻴّﺖ) 
Arapça ray – riaye sözcüğü otlatmak, yönetmek, gözetmek anlamında olup raiyye - raiyyet
olarak türetilmiştir.

Farsça, Perver, besleyen, terbiye eden anlamındadır.
Raiyet-perver (ﺭﻋﻴّﺖ ﭘﺮﻭﺭ) 
Reayasına, tebaasına iyi bakan (hükümdar) demektir..

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ