“Aptal, budala” anlamında argo sözcük...

Kaşalot,
Argoda Kaşalot, 
Aptal,
Budala,
Salak, Bön, 
Kavrayışı kıt, (kimse). 
Argo sözcük.
Arapça, ahmak [ احمق ] budala, aptal, ahmak.

Frn. Cachalot,  
Kaşalotzade, Farsça, 
Doğuştan salak, soydan aptal, bön oğlu bön anlamındadır.   

Aptal, Zekası pek gelişmemiş, zeka yoksunu, alık, ahmak, alık, salık, budala. 
Arapça budala  Zekaca geri olan (kimse), alık.

Arapça budala, abtal, 
Aklının azlığından dolayı yeterince düşünemeyen ve akıllıca hareket edemeyen (kimse).
Aptal, ahmak, bön, alık.
Budala, Bir şeye düşüncesizce düşkünlük gösteren kimse.
Safdil, ahmak, bön. 

Budala, Zekaca geri, salak. 
Davranışlarını kontrol etmekten aciz, zekası kıt (kimse), bön, alık, budala.
Aval, Sersem, budala. 
Budala, pangados, pangodoz, sersem kimse, 
Aptal, budala (kimse), ahmak.
Kelek, 

Kaşalot kelimesinin diğer anlamı;
İspermeçet balinası.
Fr. cachalot , 
Amber balığı. 
Fransızca Cachalot (Latince Physeter catodon), kelimesi, İspermeçet balinası. 
Kaşalot kelimesi, Bursa yöresinde, Çok hareketli, oynak anlamında kullanılmaktadır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ