Eski dilde ağız...

Fem,
Dihen,
Dehen,
Eski dilde ağız.
Arapça ağız, fem, [ فم ]
Ağız. 

Fem, Kelimesinin aslı, Feveh veya Fah'dır.
Farsça, dehen [ دهن ] ağız demektir.

Ağız;
Şive, bir bölgenin özel konuşma ve söyleme tarzı. 
Öğüt, nasihat
Sınır, uç, hudut. 
Sefer, defa, kere. 
Ekmekçilikte fırına her seferde atılan ekmek.
Ormandan açılmış boz tarla.
Uç, kenar, başlangıç.
Yavaş, ağır.
Yersiz övgü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ