Tanzimat döneminde özel hukuk ilişkilerini düzenlemek amacıyla çıkarılan yasa. ..

Mecelle,
Tanzimat döneminde özel hukuk ilişkilerini düzenlemek amacıyla çıkarılan yasa.
Arapça, Mecelle, (ﻣﺠﻠّﻪ

Osmanlı döneminde yürürlükte olan bir kanun kitabıdır. 
Tanzimat döneminde özel hukuk ilişkilerini düzenlemek amacıyla çıkarılan yasa. 
Tanzimat'tan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser.
Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren kitap. 
Osmanlılarda ilk medeni kanun.


Eski dilde mecmua, dergi, kitap, risale, hikmetli sahife.
Kitap, Ciltlenmiş kitap.
Mecmua, Dergi.
Risale.
Fikir topluluğu. 


Hikmetli sahife.
İslam Hukukuna dair bir mecmua.
Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığında bir heyet tarafından, İslam Hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asıl ismi Mecelle-i Ahkam-ı Adliye olan meşhur kanun kitabıdır. 1877 yılında Abdülhamit döneminde kullanılmaya başlanmış ve 1926 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Adliyenin 1851 maddeden oluşan bir kanun kitabı olarak kullanılmıştır.

Mecellat (ﻣﺠﻼّﺕ),
Mecelle sözcüğünün çoğulu olup, kitaplar, dergiler, mecmualar demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ