Derebeylikte kendisine itaat edilen efendi ...

Süzeren,
Vasal, 
Vassal- süzeren.
Koruyan-Korunan.
Bir derebeyin himayesine girip kendini onun hizmetine adayan kimse... 

Bir senyöre bağlılık yemini etmiş toprak sahibi, feodal aristokrat.
Bir derebeyin himayesine girip kendini onun hizmetine adayan kimse.  
Bir kimseye bağlı kimse, bağlanılacak kimseye kul köle olan.


Biat eden kimse, tebaa, kul, hizmetli köle, köle gibi, vassalage, vasallık, derebeylik sistemi, kölelik, tımar zeamet, vasallar. 

Orta Çağda özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal düzen. Feodalite dönemindeki toprak sahipleridir. Yani marki dükün, dük prensin vasalidir. Aristokrasi piramididir. En tepedeki imparator da tanrının vasali sayılıyor. 

Vasallar, Feodaliteyi oluşturan üç unsurdan biridir. 
Feodalizm veya Derebeylik, Orta çağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir. Feodalizm kelimesi, Latince feodum (tımar) ile taşınabilir değerli mal anlamına gelen Cermen kökenli bir kelimeden türetilmiştir. 

Feodal toplumun siyasi örgütlenişi, koruyan-korunan (süzeren-vassal) ilişkisine dayanan hiyerarşik bir örgütleniştir. Merkezi otorite zayıftır, yerellik görülür. Feodal ekonomi ise kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur.  

Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından güçlü ulusal monarşilerin ortaya çıkmasına kadar olan sürede, Avrupa'da hakim olan örgütleniş biçimi feodal örgütleniştir.  

İlk Çağda Roma' dan yönetilen topraklarda Cermen istilaları ile Roma döneminin merkeziyetçi siyasi düzeni bozulmuş ve sayısız irili ufaklı feodal beylik ortaya çıkmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ