Dil bilgisi ...

Sarf,
Nahiv,
Kavait,
Gramer,
Dilbilgisi,
İngilizce, grammar,
Fransızca, grammaire
Almanca, grammatik,
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim.
Bir dili bütün ayrıntılarıyla inceleyip, kurallarını belirten bilim.

İlk ve orta dereceli okullarda öğrencilere anadilin ses, biçim ve cümle yapısı bakımından özelliklerini ve kendine özgü kurallarını öğretmek için okutulan ders.


Bir dilin ses, şekil ve cümle yapısını inceleyen, bunlarla ilgili kuralları ortaya koyan, doğru kullanım kaidelerinin tamamı hakkında bilgi veren ilim dalı, sarf ve nahiv, gramer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ