45 metrenin altına dalan dalgıçlara verilen ad ...

Moncarna,
(Bir denizcilik terimidir).
45 metrenin altına dalan dalgıçlara verilen ad,
Sünger avcıları tarafından, 45 metreden derine dalan üst sınıf dalıcılara verilen ad...

Mancorna, 
Nargile dalışında 45 metre derinliğe dalmış olan dalgıç. 
Sünger avcısını bu lakap ile anmak bir tür saygı gösterisidir. Derin su süngercilerine verilen isim.
40 metreden daha derine dalış yaparak sünger çıkartan derin su süngercilerine verilen isim.

Mancorna Dalgıç;
Efsanevi sünger avcılarının günümüz temsilcileridir.
Dalış emniyeti için gerekli düzeni oluşturur.
Göbek suları dışında derin dalar.
Oniki ay boyunca açık sularda apiko dalış yapar.
Her türlü hava şartlarında emniyeti tedbirlerini alarak dalar.
Tabiatın doğal dengelerini korur.
Bilgi ve becerilerini başkaları ile paylaşır.
Denizcilik gelenek ve göreneklerine gönülden bağlıdır.
Araştırmacı ve yenilikçidir.
Pusulanın merkezi gibidir, etrafını objektif olarak 360 derece görür ve olayları buna göre değerlendirir.

Aksona: 
Süngercilerin sık sık kullandığı bir kelime, dipte basınç altında vücuda alınan gazların deniz yüzüne çıkarken belirli metrelerde beklenerek vücuttan atılması işlemi.

Aksona, süngercilerin yüzlerce kere tekrar ettiği bir kelime. Yabancılar buna dekompresyon, kısaca deko, diyorlar. Dalgıçlar denize daldıklarında hava solumaktadırlar. Soludukları havanın içerisinde % 79 oranında bulunan azotu da alırlar vücutlarına. Dipte basınç altında vücuda alınan bu gazların yukarıya deniz yüzüne çıkarken belirli metrelerde beklenerek yapılan dinlenmelerde vücuttan atılması ve denge sağlanması işine aksona deniyor.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ