Ömür boyu konuşmama ilkesine dayalı Katolik bir tarikatın üyelerine verilen ad ...

Trappistler,
O.C.S.O.
Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae,
Ömür boyu konuşmama ilkesine dayalı Katolik bir tarikatın üyelerine verilen ad.
Fransa'nın Normandiya bölgesinde bulunan La Grande Trappe manastırından adını alır.

Hristiyanlığın Katolik mezhebinden Sistersiyen tarikatının bir koludur. Trappistler, XVIII. yüzyıl sonlarında  Sistersiyen tarikatı içinde günlük yaşamlarında Aziz Benedikt'in koyduğu prensipleri katı bir şekilde uygulamışlar. 

XIV. yüzyıl başında ortaya çıkan Trappistlerde, Sistersiyenler (Cistercian) olduğu gibi kadın kolları da vardır. Dünyaya yayılmış 170 adet Trappist manastırı bulunmaktadır. Bu tarikata bağlı toplam 2100 keşiş ile 1800 rahibe bulunmaktadır.

Sistersiyenler gibi Trappist tarikatına bağlı katolik rahipler tarafından, manastırlarda üretilen biralara Trappist Bira denir. Bir biranın Trappist sayılabilmesi için manastır sınırları içerisinde, rahipler tarafından üretilmesi ve kar amacı güdülmemesi gerekir. 

Fransa’dan dünyanın çeşitli yerlerine göç etmiş olan rahipler, Belçika gibi üzüm üretimi yaygın olmayan ülkelerde, yüksek alkollü ale biralar üretmişler. Dünyada altısı Belçika’da olma üzere 10 adet Trappist bira üreten manastır vardır. Chimay, Rochefort, D’Orval,  Westmalle,  manastırlarda üretilen Trappist Belçika biralarından bazılarıdır.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ