Güçlü inanç, inan...

İman,
Arapça: iman.
Rusça: vera.
İngilizce: faith, 
Fransızca: foi.
Arapça emin olmak, güvenmek anlamındaki emn kelimesinden türetilmiştir.
Allah’ a inanma, dini inanç.
İnanç,
İnanmak.
İtikad.
Kuvvetli inanç.
Güçlü inanç, inan.
Dini bütün hakikatleri kabul edip gereğini yerine getirmek.
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat.
Tanrı' ya, dine inanmak
Güçlü bir inanç duymak.
İnanmış, iman etmiş kimse.

İman sözcüğünün yörelerimizde başka anlamları:
Bağ dikmek ya da patates ekmek için açılan çukur.
İmam, hoca.
Çok dikkatli olma.
İslamiyeti kabul edip amel etmek.
Hakkı kabul, tasdik ve izan etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ