Keşanlı Ali destanındaki köpeğin adı ...

Şamama,
Karabaş,
Gülriz Sururi - Şamama (Keşanlı Ali Destanı),
Kadınların aralarındaki bu haberleşme, bilgilendirme ve ayıplama zinciri devam eder gider. Sonra erkekler Zilha'yı ayıplayıcı şekilde konuşur. Daha sonra ise Ali ile Zilha karşı karşıya gelir. Bu arada Zilha'nm yanında gezdirdiği dişi süs köpeği Şamama'ya Ali'nin kuyruğu kesik pis erkek köpeği Karabaş musallat olur. İki köpek arasmdaki smıf farkı Zilha'nm ağzından bir şarkıyla verilir. Bu konuşma, aynı zamanda sembolik anlam taşıyan bir mahiyette, yeni imajı içindeki Zilha-Ali farkını da ortaya koyacaktır. A
ristokrat kesimle halk kesimi arasındaki sınıf farkını vurgulayacak tarzda mesaj yüklenir.

ŞAMAMA

Karakterler: 
Ali’nin Köpeği Karabaş.
Beşvakit Niyazi, Bohçacı Raziye, Bülent Onaran, 
Çakal Rüstem, 
Davut Daltaban, Derviş Dayı, Duzişe Düztaban,  Dürdane Daltaban, 
Dedikodu Yazarı Suhandan Gülperi, 
Filiz Onaran, 
Gazeteci, 
Hidayet, 
İhya Onaran,  İzmarit Nuri, 
Kamile Kaltaban, Kazım Kaltaban, Kürt Sabri, 
Keşanlı Ali, 
Lütfiye, 
Madam Olga, Manyak Cafer, 
Nevvare, 
Onaranların Köpeği Şamama, 
Politikacı, Profesör, 
Resmiye, 
Sarhoş Rasih,  Sipsi Selim,  Sütnine Hafize, Şakir Şaklaban, Şahinde Şaklaban, 
Şişman Polis,  Şerif Abla, Şoför,
Tarçınizade Ahsen,  Teke Kazım,  Temel, 
Zayıf Polis Rıza, Zilha, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ