Bask dili ...

Euskara,
Bask dili.
Euskara Baskça, 
Baskların konuştuğu İzole dil. 

Baskçanın diğer isimleri;
Euskera, Euskara, 
Eskara, 
Uskera, 
Uskara, Üskara.


Bu dilin dünyada konuşulan başka hiçbir dille yakından akraba olmayan çok eski bir dil olduğu düşünülür. Kafkas dilleri ile akraba olan bir dil. Abhazların dili ile örtüştüğü söyleniyor. İspanya ve Fransa'da 700.000 kadar kişi bu dili konuşuyor. 

Eskiden İber yarımadasında (İspanya ve Fransa) ve Gaskonya-Akitanya bölgesinde (Güneybatı Fransa), konuşulmaktaymış.

Baskça Bazı Kelimeler
Evet, Bai
Hayır, Ez
Merhaba, Kaixo
Teşekkürler, Eskerrik asko, 

Bask lehçeleri şunlardır:
Vizcaya lehçesi
Guipuzcoa lehçesi
Labortanca
Navarra lehçesi 
Suletince

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ