Tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancı, Yaradancılık ...

Deizm,
İng. Deism,
Yaradancılık,
Tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır.
Deizm genel olarak Dünya'ya veya Evren'in işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır. Ateizmden tek farkı Tanrı yok denmez, Tanrı vardır.

Fr. déiste
Deizm yanlısı,

Deizm veya Yaradancılık, tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır. Deizm genel olarak Dünya'ya veya Evren'in işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır. Ayrıca mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alır, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm inanış biçimlerini reddeder.

Deizmin temel inançları ve ilkeleri yaratıcı bir güç inancıdır. Deistler genellikle yaratıcı gücü Tanrı olarak ifade etmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ