Şiirleri şeriata aykırı görülerek Halep' te derisi yüzülerek öldürülmüş ünlü tasavvuf şairi...

Nesimi,
İmadeddin Nesimi,
Seyid Ali İmadeddin Nesimi, 
Seyid Nesimi mahlası ile tanınır.
14. yüzyıl Hurufi Türk şairi.
(1369, Bağdat - 1417, Halep) 
XIV. yüzyılda yaşamış Azerbaycanlı ya da Iraklı Hurufi meşrep Türk divan şairi. Azerbaycan Türkçesi ile yazdığı şiirleri, Farsça divanlarının yanı sıra Arapça şiirler de yazmış olan Hurufi inançlı şair.
Azeri sahasında yetişen önemli bir Türk divan şairidir. 
İmadeddin'in, Bağdat civarında Nesim kasaba­sında veya Azerbaycan’ın Şamahı şehrinde doğduğu söylenir. 

Doğum yeri ve doğum tarihi hakkında verilen bilgiler çelişkilidir. İran’da Hurufilik mezhebini kuran Fazlullah’ın  halifeler' inden olduğu, şeriata aykırı inançları propa­ganda ettiği için Halep’te derisi yüzülerek öldürüldüğü bi­linmektedir (1404).

 Hayatı efsaneleşmiş, özellikle alevi, Bektaşi şairler arasında Şahı Şehit adı ile itibar kazan­mıştır. Halep'te şiirleri şeriata aykırı görüldüğü için derisi yüzülerek öldürülen Nesimi için Halep'te onun adına kurulan türbe ve tekke, derisinin yüzüldüğü yere yapılmış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ