Kendilerine Selefi diyen dini ve siyasi hareket (akım) ya da mezhep. ..

Vahabilik.
Vahhabilik,
Vehhabilik,
Vehabilik,
Vehabizm,Vahabizm,
Selefilik.
Kökeni Selefilik'e dayanır. 18. yüzyılda Muhammed bin Abdülvehhab tarafından kurulmuş olan dini ve siyasi hareket (akım) ya da mezhep. Ancak Vahhabilik adı daha çok kendilerine muhalif kimselerin onları andığı isimdir. Onlar kendilerine Selefi derler. Vahhabilik ameli olarak Hanbeli, itikadı olarak ise Selefi doktrinlerine bağlıdır.

Vahhabiliğin din anlayışı, Muhammed bin Abdülvahhab'ın üzerinde önemle durduğu tevhid konusundaki yorumu çevresinde toplanır. Muhammed bin Abdülvahhab'a göre tevhid, kullukta Allah'ı bir tanımaktır. Vahhabilik din anlayışına göre Allah tektir. Kalple, dille ve davranışlarla birlenmelidir. Tevhid kelimesini söylemek Allah'tan başka tapınılan şeyleri tanıdıkça bir anlam taşımaz. Allah kalple, dille ve davranışlarla birlenmelidir. Bunlardan birisi eksikse o kişi müslüman olamaz. Kuran Kerim ve sünnetin dışında emir ve yasak yoktur. Allah’tan başka kimseden yardım istenemez. Allah dışındaki bir varlık için adak adamak, kurban kesmek küfürdür. Peygamberden şefaat dilenmez. Sadece Allah’tan dilenir. Mezarlar ve türbeleri ziyaret etmek ve sevap beklemek Allah’a şirk koşmaktır. Mevlid toplantıları yapmak, mevlit okumak, sünnet veya nafile namazlar kılmak, nazar boncuğu takmak, muska takmak yasaktır.

 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ