Tüm gücün doğrudan bir liderde toplandığı yönetim biçimi...

Patrimonyalizm,

Tüm gücün doğrudan bir liderde toplandığı yönetim biçimidir.
Ev topluluğu şefinin otorite alanının ge­nişlemesiyle teşekkül eden yönetim örgütü­nün iktidar ve otorite yapısını ifade eder. Daha çok Doğu Toplumlarında görülen biçimidir.Bu anlamda Patrimonyalizm, geleneksel otoritenin spesifik şeklidir. 

Bir yönetim biçimine patrimonyal denmesinin nedeni, ülkede yaşayan insanlar dahil, bütünü ile liderin malvarlığı olarak düşünülmesidir. Böylece ortaya çıkan idare örgütü, bürokrasi, milletin ortak faliyetlerin yürütülmesi için siyasal bakımdan örgütlenmesi sonucu doğmamış, liderin kişisel yönetim örgütüdür. Bu nedenle Patrimonyal bürokraside, otoriteyi kullanan üst ile ast arasındaki ilişkide, kişisellik yönü çok ağır basar. Bu ilişkileri kesin olarak çizilmiş biçimsel bir görev anlayışından çok, astın üste, sınırsız bağlılığı üzerine oturtulduğu için, kişisel ilişkiler önem kazanır. 

Diğer bazı yönetim biçimleri;
Monarşi, Meşrutiyet, Demokrasi
Oligarşi, Otoriterlik, Totaliterlik, Teokrasi, Teokratik Egemenlik
Cumhuriyet, Komünizm, Faşizm
Nasyonal Sosyalizm, Sosyalizm
Hanedanlık, Sultanlık, Diktatörlük.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ