Gözde saydam tabaka ile iris arasındaki boşluğa verilen ad...

Önoda,
Ön oda,
Gözde saydam tabaka ile iris arasındaki boşluğa verilen ad.  Gözde saydam tabaka ile mercek  arasındaki boşluğa ön oda, mercek ile iris arasında kalan kısma arka oda denir. Gözde, saydam tabaka ile göz merceği arasındaki küçük oda.

Göz birbirine bitişik iki odacıktan oluşur:
A) Ön oda: Kornea ve iris (göz bebeği) arasındaki boşluğa denir. Bu boşluğu saydam bir sıvı doldurur.
B) Arka oda (Göz boşluğu): Göz bebeğinin arkasında kalan odacığa denir. Arka odanın içini, camsı cisim denilen bir madde doldurur. Göz merceği de (lens) arka odada, göz bebeğinin hemen arkasında yer alır. Göz merceği ince kas telleriyle iris ve damar tabakaya bağlanmıştır. Göz merceği, ışığın sarı benek üzerine düşmesini sağlar.

Göz, göz çukurunda bulunan, iri bir bilye büyüklüğünde, görmeyi sağlayan küremsi bir organdır. İnsan gözü dıştan içe üç tabakadan oluşmuştur:
1) Sert tabaka (sklera): Gözü en dıştan saran tabakadır. Bu bölüme kornea denir.
2) Damar tabaka: Bu bölüme iris denir. İrisin ortası deliktir. Bu deliğe, göz bebeği denir.
3) Ağ tabaka (Retina): Gözün ışık ve renk alan sinir hücrelerinin oluşturduğu tabakadır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ