Rüyasında Hızır'ı görüp şiir söylemeyi ve saz çalmayı öğrendiğine inanılan halk şairlerine verilen ad ...

Badeli Aşık,
Düşünde bir pirin elinden aşk badesi içerek saz çalıp söyleyen halk şairi.
Rüyasında Hızır'ı görüp şiir söylemeyi ve saz çalmayı öğrendiğine inanılan halk şairlerine verilen ad. 
Düşünde, Hızır'ın içirdiği bade ile dili çözülen, yani şiir söylemeye, aşıklığa başlayan kişi. 
Halk öykülerinde, Hızır ya da pirlerce uykuda sevgililerinin resmi gösterilip bade içirilen, böylece hem o sevgiliye aşık olup hem de koşuk söylemeye başlayan öykü kahramanı, aşık.

Rüyada bade içmiş veya içtiğini iddia eden bir ozan diğer  ozanlardan daha yüksek mertebede bir statü kazanmıştır. Çünkü bade içmiş bir ozan için hak aşığı olmuş, kutsanmış bir mertebe kabul edilir. 

Bade içen bir aşık ilahi bir kuvvetin elinden ozanlığı almış olmaktadır. Bu ise ozanlığının kutsi bir ciddiyet kazanmasıdır. Aşık olabilme yeteneğinin kudretten gelmesi ve bahş edilmesi anlamı taşımaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ