Birbirine lanet etme, bedduada bulunma ...

Lian,
Arapça, lian,  (ﻟﻌﺎﻥ)
Birbirine lanet etme, bedduada bulunma.
Birbirine lanet okuma, karşılıklı lanetleşme. 
Karısına delilsiz zina isnat eden kocanın bu iddiası üzerine kadı önünde karısı ile karşılıklı olarak dört defa yeminleşmeleri, beşincisinde ise yalan şahitlikleri halinde Allah’ın gazabını dilemeleri şeklinde yapılan uygulamaya da lian deniliyor. Esasen bu iş lanetleşmedir. Uygulama sonunda  kadın cezadan kurtulur ve boşanma gerçekleşir.

Buna arapça ;
Mülaene, telaun, iltian, lanetleşmek de denir.
İki kişinin birbirini lanetlemesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ