Orta Asya mitlerinde bahsedilen işkence ve zihin kontrol yöntemi, bilinçsiz köle ..

Mankurt,
Bilinçsiz köle anlamına gelir.
Anlayışı, kavrayışı kıt, aptal (kimse), Mankafa.
Mankurt bazı işlemler sonucu öz benliğini yitirerek kendisini kimliksizleştiren düşmanının kuklası haline gelmiş bir zavallı insan tipidir.

Eski Türk, Kazak ve Kırgız destanlarına ve Orta Asya Mitlerine göre Mankurt dönemin çok yaygın bir işkence ve zihin kontrol yöntemi olarak bilinirdi. Bu yöntemle insanlar, bilinçsiz, köle durumuna getiriliyordu.

Mankurt haline getirilmek istenen insanın saçları kazınır. Devenin boyun derisi  gerdirilerek başına geçirilir. Bu durumda güneş altında birkaç gün bekletilir. Sert deve derisi, sıcaktan dahada sertleşen deri kafatasına yapışarak bütünleşir. Bu insanın saçları uzayamaz ve bir süre sonra saçlar kafatasının içine doğru uzar. Ters yönde uzayan saçların kafatasını delip beyne doğru ilerlemesi, kişiye büyük acı ve ızdırap verir. Bu acılara dayanamayan kişi bir süre sonra hafızasını yitirir ve düşünemez. Böyle bir kişi bilinçsiz ve her isteneni sorgusuzca yapan bir köleye, yani mankurta dönüşür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ