Çoban şiiri ...

Bükolik,
Eglog (églogue)
İng. Eclogue,
Bir çoban şiiri (pastoral) türüdür. Eglog genellikle diyalog.
Bu şiir türüne bükolik şiir (poésie bucolique) de denir.
Çoban şiiri.
Kır ya da çoban şiiri.
Çayırların monologu ya da çobanlar arasında bir diyalog biçiminde pastoral, kırsal bir şiir.
Çobanlar arasında konuşma şeklinde bir şiir türü, pastoral şiir türü.


Pastoral bir şekil olan eklog, ilk kez Theocritus'un idillerinde göründü.
Rönesans döneminde Dante, Petrarch ve Boccaccio tarafından canlandırıldı. Edmund Spenser'ın 12 eglog'sundan oluşan Shepheardes Calender, İngilizce'deki ilk seçkin pastoral şiirdir. O günden bu yana, eklog ve pastoral arasında ayrım yapılmış, eclogue sadece diyaloga ya da yalnızlığa atıfta bulunarak kırsal ya da pastoral bir hayatın kısa bir betimleyici şiiri oluşturuyor.

Kamboçya'nın para birimi ...

Riel,
Kamboçya' nın para birimi.

Kamboçya, 
Kamboçya Krallığı.
Khmer İmparatorluğu.
Yüzölçümü; 181,035 km² 
Güneydoğu Asya'da bulunan ülke Kuzeybatıda Tayland, kuzeydoğuda Laos, doğuda Vietnam ile komşudur.

Başkent: Phnom Penh
Telefon kodu: +855
Para birimi: Riel
Nüfus: 15,76 milyon (2016)
Resmi dili: Khmerce,
Resmi dini: Theravada Budizmi'dir, 
Halkın %95'i Budist'tir.


Bu fakir ülke kral tarafından parlamenter monarşi ile yönetilir. Ana geçim kaynağı tekstil ve tarımdır. Tarım ürünleri içerisinde pirinç çoğu Asya ülkesinde olduğu gibi önemli yer tutar. Turizm son yıllarda gelişme göstermektedir. En önemli turizm merkezi Angkor Tapınağıdır. Kamboçya 1863-1953 yılları arasında Fransız kolonisi, 1941-1945 yılları arasında Japon İmparatorluğunun işgali altında kaldı. Sonra Vietnam işgal etti.

Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kmerler (Khmer Rouge), 1975-1979 tarihleri arasında ülkeyi kontrol etti. Bu dönemde gözlük ve saatler de dahil olmak üzere tüm teknolojik aletler yasaklandı. Pol Pot yönetiminde dünyanın en büyük katliamlarından biri yapıldı. 1975-1979 yılları arasında 3.3 milyon Kamboçya'lı öldürüldü. 1998 yılında Pol Pot'un ölümüyle Kızıl Khmerler dağıldı.


Kızıl Kmerler’in sorgulama ofisi olarak kullandığı, eskiden okul olan Security Prison 21, Kızıl Kemerlerin yaptığı işkenceleri anlatan bir müze haline dönüştürülmüş. Tuol Sleng Soykırım Müzesinde, Kamboçya’nın trajik ve tüyler ürpertici geçmişi sergilenmektedir. 

Gargantua” ve “Pantagruel” adlı yergili yapıtlarıyla ünlü Fransız yazar ...

François Rabelais,
(d. 1483-1494, Chinon, Fransa - ö. 9 Nisan 1553, Paris),
Alcofribas Nasier,
Séraphin Calobarsy.
Fransız yazar, doktor, Rönesans düşünürü, keşiş ve Antik Grekçe bilgini.
Gargantua ve Pantagruel adlı yergili yapıtlarıyla ünlü Fransız yazar.
İsminin harflerinin yerini değiştirerek oluşturduğu Alcofribas Nasier mahlası veya Séraphin Calobarsy olarak da tanınır. Tarihsel olarak elimizdeki bilgiler ve eserlerden onun bir fantezi, hiciv, grotesk, müstehcen güldürü ve şarkı yazarı olduğunu biliyoruz. 


Bir baba ile oğlunun hikayelerinden oluşan Gargantua ve Pantagruel baş yapıtlarıdır. Rabelais klasik dünya edebiyatının büyük yazarları arasında sayılmakta ve modern Avrupa edebiyatının kurucularından olduğu kabul edilmektedir. Hümanizmin öncülerindendir.  Eserlerinde canlı, mizah yüklü bir üslupla yeni insanı yaratmaya çalışmıştır. Yazar, Yunan ve Latin Edebiyatını en ince ayrıntısına kadar bilen, Fransız Rönesansının en büyüklerinden sayılır. Coşkun bir yaşama sevgisiyle, öğrenme aşkıyla doludur. Avrupa düşüncesinin ve Hümanizmin tekamülü açısından Erasmus ile Montaigne arasında köprü olmak derecesinde önemlidir.


Eserleri;
Gargantua ve Pantagruel, beş kitaptan oluşan bir seri:
Pantagruel (1532)
La vie très horrifique du grand Gargantua, genellikle Gargantua (1534)
Le Tiers Livre ("Üçüncü kitap", 1546)
Le Quart Livre ("Dördüncü kitap", 1552)
Le Cinquiesme Livre (Beşinci kitap)

Çoban Yamağı ...

Çona,
Çoban yamağı.
Çoban yamağı anlamında kullanılan yöresel bir sözcük. 
Çonay, Çontu sözcükleri de bazı yörelerde çoban yamağı anlamında kullanılır.

Ayrıca Beceriksiz, eli işe yakışmayan. 
Kalça, but.
Buzağının büyüğü, tosun.

Halk dilinde Parmakları açılmayan kimse, Doğuştan parmakları açılmayan.
Kayseri yöresinde sakar anlamında kullanılır.
Lazca da ışık anlamında kullanılan sözcük.

Tiryaki Hasan Paşa'nın Avusturya ordusuna karşı kahramanca savunduğu kale ve kent ...

Kanije,
Kanije kalesi.
Tiryaki Hasan Paşa'nın Avusturya ordusuna karşı kahramanca savunduğu kale ve kent.
Kanije Kalesi 1702 yılında yıkılmıştır.
Kanije kalesi, Büyük Kanije anlamına gelen Nagykanizsa şehrindedir. Kale adını arazinin sahibi olan Kanizsai ailesinden almaktadır.  1532 yılında Kanizsai ailesinin mülkiyet hakkı tek varis olarak kalan Orsolya Kanizsai'ye verildi. Orsolya' nın Tamas Nadasdy ile evlenmesiyle kale ve topraklar onun denetimine geçti. 


1566 yılında Zigetvar kalesinin Osmanlı denetimine geçmesiyle Kanije kalesinin önemi arttı ve Habsburg krallığına bırakıldı. 1600 yılında Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 40 günlük kuşatma sonrasında, savunucularının teslim olmasıyla Kanije kalesi Osmanlı egemenliğine geçti. Kalenin komutanlığına Tiryaki Hasan Paşa atandı. Kalede 9.000 asker, 1 yıl yetecek cephane ve erzak bırakan Osmanlı Ordusu geri çekildi. 

1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı döneminde, 1601 yılında 73 gün boyunca Kanije Kalesini kuşatan Avusturya Arşidükü Prens Ferdinand komutasındaki Habsburg ordusuna karşı Osmanlı ordusu savunma ve saldırı yapmıştır. Kazanılan bu zafer sonucunda Tiryaki Hasan Paşa’ya Beylerbeyi ünvanı verildi. 1690 yılında Habsburg ordusu tarafından ele geçirilmiş ve 90 yıllık Osmanlı egemenliği son bulmuştur.

İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi...

Tipoloji,
İng. Typology.
Fransızca Typologie,
Örnekçeleme,
İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi.
Bir olgu ya da bir süreci ayırıcı özelliklerine dayanarak soyut bir kalıp içinde biçimlendirme.

Tipoloji, 
Aynı katman içinde birbiriyle ilişkili olduğu tespit edilen buluntuların şekli özelliklerine göre sınıflandırılması. Tipoloji tip çalışması anlamına gelir. Bir örnekçelemedir. 

Tipoloji kelimesi, arkeoloji, antropoloji, mimari, görsel tasarım, dil bilimleri, psikoloji ve sosyoloji alanlarda farklı kullanımları vardır.

Bir sanat dalında ya da onun belirli bir alanındaki tüm yapıtların ya da yapıtı oluşturan tek tek ögelerin incelenerek, tiplerin belirlenip gerçek örneklerin bunlara göre sınıflanması işlemi. Mesela, resim sanatında tüm Rönesans Madonna'larının bir tipolojisi yapılabileceği gibi, mimarlıkta da Mardin konutlarının pencere tipolojisi oluşturulabilir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ