Tiryaki Hasan Paşa'nın Avusturya ordusuna karşı kahramanca savunduğu kale ve kent ...

Kanije,
Kanije kalesi.
Tiryaki Hasan Paşa'nın Avusturya ordusuna karşı kahramanca savunduğu kale ve kent.
Kanije Kalesi 1702 yılında yıkılmıştır. Kanije kalesi, Büyük Kanije anlamına gelen Nagykanizsa şehrindedir. 

Kale adını arazinin sahibi olan Kanizsai ailesinden almaktadır. 1532 yılında Kanizsai ailesinin mülkiyet hakkı tek varis olarak kalan Orsolya Kanizsai' ye verildi. Orsolya' nın Tamas Nadasdy ile evlenmesiyle kale ve topraklar onun denetimine geçti.

1566 yılında Zigetvar kalesinin Osmanlı denetimine geçmesiyle Kanije kalesinin önemi arttı ve Habsburg krallığına bırakıldı. 1600 yılında Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 40 günlük kuşatma sonrasında, savunucularının teslim olmasıyla Kanije kalesi Osmanlı egemenliğine geçti. Kalenin komutanlığına Tiryaki Hasan Paşa atandı. Kalede 9.000 asker, 1 yıl yetecek cephane ve erzak bırakan Osmanlı Ordusu geri çekildi.

1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı döneminde, 1601 yılında 73 gün boyunca Kanije Kalesini kuşatan Avusturya Arşidükü Prens Ferdinand komutasındaki Habsburg ordusuna karşı Osmanlı ordusu savunma ve saldırı yapmıştır. Kazanılan bu zafer sonucunda Tiryaki Hasan Paşa’ya Beylerbeyi ünvanı verildi. 1690 yılında Habsburg ordusu tarafından ele geçirilmiş ve 90 yıllık Osmanlı egemenliği son bulmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ