İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi...

Tipoloji,
İngilizce: Typology.
Fransızca: Typologie,
Örnekçeleme,
İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi.
Bir olgu ya da bir süreci ayırıcı özelliklerine dayanarak soyut bir kalıp içinde biçimlendirme.

Tipoloji:
Aynı katman içinde birbiriyle ilişkili olduğu tespit edilen buluntuların şekli özelliklerine göre sınıflandırılması. Tipoloji tip çalışması anlamına gelir.  Tipoloji kelimesi, arkeoloji, antropoloji, mimari, görsel tasarım, dil bilimleri, psikoloji ve sosyoloji alanlarda farklı kullanımları vardır.

Bir sanat dalında ya da onun belirli bir alanındaki tüm yapıtların ya da yapıtı oluşturan tek tek ögelerin incelenerek, tiplerin belirlenip gerçek örneklerin bunlara göre sınıflanması işlemi. Mesela, resim sanatında tüm Rönesans Madonna'larının bir tipolojisi yapılabileceği gibi, mimarlıkta da Mardin konutlarının pencere tipolojisi oluşturulabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ