Türk öğretmen ve eğitimci, F klavyenin mucidi ...

İhsan Sıtkı Yener
(D. 1925, Afyon-Ö. 2 Eylül 2016, İstanbul), 
F klavyenin mucidi.
Türk öğretmen ve eğitimci,
INTERSTENO - Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu, Türkiye Temsilciliği Onursal Başkanı Dr. İhsan Sıtkı Yener.

30 bin sözcüğü inceleyerek Türkçede en sık kullanılan seslere göre F klavyeyi tasarladı. 

İzmir Ticaret Lisesini 1942 yılında bitirdi. Ortaokul yıllarında daktiloda on parmak yazı yazmaya başlayan İhsan Sıtkı Yener, 1940 yılından itibaren standart klavye hususunda çalışmaya başladı. Sultanahmet Lisesinde daktilografi öğretmenliği yaptı. 1946 yılında İstanbul' da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 


1955 yılında On parmak için ideal Türk Klavyesini  kabul ettirdi ve 1974 yılında tüm daktiloların F klavye olmasını sağladı. Yüksek Lisans için ABD'ye giderek New York Üniversitesinde Ölçme ve Değerlendirme konusunda master yaptı.

İnovasyon ...

Yenileşim,
Yenilik,
Yenileme,
Değişim,
İnovasyon,
Latince innovatus,
İng. Frn. Alm. Innovation,
Rusça, инновация, 
Çince, 革新

Türkçe'de yenilik, yenileme gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. 

İnovasyon, toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamındadır. Yenilik dendiğinde ticari başarıya sahip olsun veya olmasın, her türlü yeni eylem anlaşılmaktadır. Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması, yenilik. 

İnovasyon, ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak yeni fikirler, yöntemler, ürünler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Böylece, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insana fayda sağlayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya yöntemlerin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya yöntemleri uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.

Yenileşim, geçim bilimsel açıdan uygulanabilirlik aşamasına getirilmiş yeniliktir. Bu anlamda buluş (icat bilim-inventology) olgusundan öte bir kavramdır. Yenilik ve giderek yenileşim dediğimiz şey üç biçimde ortaya çıkabilir: Yeni mal veya hizmet olarak yeni ürün; yeni mal ve hizmet üretim süreci; başka amaçlı mal ve hizmet ürünlerine başka yeni kullanım yerleri ve pazarları bulmak. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ