Denizcilikte bir yükü güvenlik içinde indirip kaldırmaya yarayan ince halat ...

Lentiye,
Denizcilikte kullanılan bir tür ince halat.
Denizcilikte bir yükü güvenlik içinde indirip kaldırmaya yarayan ince halat.
Bir dikme vasıtasıyla kaldırılmakta veya indirilmekte olan bir cismin sallanıp herhangi bir yere çarpmaması için birkaç yerine bağlanıp elle kontrol edilen halatlar.

Kürek Lentiye: 
Küreklerin ıskarmozlardan kurtularak denize düşmemeleri için kürek palasındaki delikten geçirilip tekne içindeki bir yere bağlanan halat.

Tente Lentiyesi: 
Filikalarla botların üzerlerine açılan tentelerin düzgün durması için tentelerin kenarlarına bağlanıp alabandaya alınan ince savlolar.

Palanga;
Bir halatla, makaralardan meydana gelen, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan alet.

Cinblok:
Denizcilikte yük telinin hangi yönden gelirse gelsin takılıp çapariz vermesini önlemek için bir fırdöndü etrafında dönebilen tek delikli makara.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ