Suyun taksim edilerek küçük arklara ayrıldığı yer ...

Anavul,
Anavalı,
(Anavallı),
Ayırdım,
Kaptaş,
Anavel,
Suyun taksim yeri.
Suyun arklara paylaştırıldığı yer.
Suyun taksim edilerek küçük arklara ayrıldığı yer.
Suyun küçük arklara ayrıldığı yer, bent başı.
Sebze ekmek için ayrılmış toprak parçaları, evlek.
Meyve veya sebze yetiştirmek için kullanılmayan bayır yerlerin taş duvar ve kazma ile düzeltilmesi.

Suvat:
Hayvan suvaracak yer; sıvat.
Sulama mahalli,
Derelerde su alınacak ve hayvan sulanacak yer, gölümsü, havuzumsu yer.
Çay, dere kıyılarında hayvanların su içmesine elverişli yer.
Göze, pınar, kaynak.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ