Anadolu'da neolitik çağda ekilmiş, iki ilkel buğday türünden biri ...

Emmer,
Hekzaploid,
Kavılca,
Çatal Siyez.
Siyez,
(Triticum monococcum), 
Kaplıca
Einkorn
Gernik,

Siyez, kaplıca ya da einkorn Fransa, Fas, Yugoslavya ve Türkiye'de yetişen yabani buğday türünün kültüre alınmış formudur. İlk kez Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Karaca Dağ'da evcilleştirildiği düşünülüyor. Einkorn olarak da bilinen Siyez buğdayı ilk olarak 10.000 yıl önce Yakın Doğu’da tespit edilmiş olup, kültüre alınmış günümüz buğdayının da atasıdır. Hititler ve Frigler tarafından da tarımı yapılmış olan Siyez buğdayına verilen ilk isim Hititçe bir kelime olan Zız iken, daha sonraları Siyez ve bazen de Kaplıca olarak adlandırılmıştır. Günümüzde halen Kuzey Anadolu’da, Balkan ülkelerinde, Almanya, İsviçre, İspanya ve İtalya’da ekimi yapılmaktadır. 

Tek başakçıklı olması ve sıkı kavuz yapısı itibarı ile hastalık ve zararlılara dayanıklı, kurak şartlarda ve fakir topraklarda rekabet gücü yüksek bir tür olarak bilinir. Siyez Buğdayı'nın, yapılan çalışmalarda yüksek yağ içeriğine ve ekmeklik buğdaya göre daha fazla sarı lutein oranına sahip olduğu ortaya konmuştur. 

Anadolu'da neolitik çağda ekilmiş, iki ilkel buğday türünden birisi Emmer ve Einkorn çeşidi buğdaylara Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden Çayönü'nde de rastlanmıştı. Kastamonu' nun meşhur siyez buğdayı ile birlikte Kars'ın kavılcası da işte bu antik buğday grubu içinde yer alıyor. Soğuk iklime uyum sağlamış kavılca, emmer grubu içinde yer alan bir buğday türü. 

Kars'ın yerli buğdaylarından kavılca diğer isimleri kabulca, kablıca, gernik emmer grubu buğdaylar içinde değerlendiriliyor. 

Buğday Çeşitleri,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ