Denizcilikte kullanılan bir palanga donanımında halatın, makaralar arasında işleyen bölümü ...

Veta,
Denizcilikte kullanılan bir palanga donanımında halatın, makaralar arasında işleyen bölümü.

Az güç sarfı ile fazla iş yapılmasını sağlayan makara(lar) ve arasından usulüne uygun olarak donatılmış, bir halattan meydana gelmiş sistemlere palanga donanımı denir. 

Palanga Tipleri;
Bir palangada makaralardan biri daima sabit ve diğeri ise hareketlidir. Buna göre mekanik avantajı belirlemek için, hareketli makara üzerindeki veta adedi ile tirentiye tatbik edilen kuvvet çarpımı bize mekanik avantajı verir. Palangalar sağladıkları bu mekanik avantaja göre sınıflandırılırlar.Palangayı meydana getiren halat donanımının iki makara arasında kalan kısmına veta denir. Palanga sisteminde yapılacak iş için gücün uygulandığı halat çımasına tirenti denir.
Palanga donanımlarında kullanılan halatın bir çımasının makaranın bülbüle bağlandığı kısmına rigavo denir. Minda deyimi bir palanganın çalışma anında makaralarının birbirine dokunacak şekilde yaklaşmasıdır. Minda olan bir palanganın veta kısmının uzatılmasına ve makaraların birbirinden açılmasına tramola denir. 

Bu denizcilik terimlerinden bati ise bir palanga sisteminde uzun süre çalışan bir halatın, palanganın makaralar arasında çalışan kısmında yıpranma ve aşınma daha çok olacaktır. Bu nedenle palanga halatının tirenti kısmı daha az aşınacağından yeni ve sağlam kalacaktır. Bir süre çalışan palangalarda tirenti kısmının rigavo, rigavo kısmının tirenti olarak değiştirilmesidir. Donatılmış bir palanganın tamamen fora edilmesine ıspasa denir.

Palanga Türleri;
Adi Palanga, 
Top Planaga, 
Kabasorta, 
Parale, 
Sübye Palanga, 
Mantikapan, 
Manişka palanga, 
Fraşkon.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ