TV, radyo komedi programlarına verilen ad ...

Sitkom, 
İngilizce: Situation Comedy
TV, radyo komedi programı. 
Durum komedisi olarak anılan kısaca sitcom veya sitkom olarak Türkçede kullanılır.
Radyo çıkışlı ve günümüzde televizyonda yaygınca görülen bir program türüdür. 

Sitkomlar genellikle bilindik alanlarda örneğin, ev ve işyeri gibi alanlarda geçer. Durum komedisi, tek bir mekanda geçen TV komedi dizilerine verilen ad.  
Belirli mizahi bir durum etrafında toplanmış bir hikaye veya hikaye içeren bir epizodik komedi televizyon programıdır.

Sitcomlar bazen çizgi film halinde olabilir. Simpsonlar -The Simpsons buna örnek verilebilir. Türkiye'de ise Kaynanalar dizisi sitkomlara ilk örnek sayılabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ