Taş ya da tuğladan yapılmış olan, (yapı) ...

Kagir,
Kargir,
(Farsça Kargir).
Taş veya tuğladan yapılmış olan (yapı),
Taş veya harçla yapılmış olan.
Taşıyıcı duvarları taş, tuğla ve beton briket gibi malzemelerle yapılmış yapı türü.

Bu tür yapılardan döşemeleri ahşap olanlar yarım kagir, betonarme olanlar ise yığma kagir yapı denilmektedir. Genel olarak kargir şeklinde söylenmektedir. Kagir yapılar, tuğla, beton gibi organik olmayan malzemeyle inşa edilmiş her türlü yapıya denir. Kerpiç, taş, tuğla kargir yapıda kullanılan malzemelere örnek verilebilir. Kagir bina, esas malzemesi taş olan, inşasında bağlayıcı olarak harç kullanılan yapılardır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ