Arap yazısında bir ünsüzün " ı, i " okunacağını gösteren işaret ...

Esre,
Kesre,
( ـِ )
Arap yazısında bir ünsüzün " ı, i " okunacağını gösteren işaret
Arap yazısında, bir ünsüzün dar, düz ve kısa (ı, i) okunacağını gösteren işaret, kesre.
Klasik Arapça’da uzunları da bulunan üç ünlü vardır: a i u. Ortalama uzunlukta olanların yazıda harf karşılıkları yoktur. Gösterilmek istendiğinde hareke denilen yardımcı işaretler kullanılır. Daha önce gördüğümüz bu işaretlerin Arapça’daki adları fetha (üstün), kesre (esre) ve zamme (ötrü)dir. Yardımcı işaretlerin yazıda kullanılması genel olarak Kuran yazımıyla sınırlıdır; bir de alfabe öğretimi amacıyla yazılmış kitaplara özgüdür. Bunlar aşağıda hem ait oldukları dildeki değerleri, hem de Türkçe’deki değer ve çeşitlenmeleri bakımından ele alınır.

Arap alfabesine dayanan eski Osmanlı alfabesinin, tanıdığımız harfler dışında, yardımcı
işaretleri de vardı. Arapça’ da özellikle Kuran’ da kullanılmış olan bu işaretlerin en önemlileri
kısa ünlü işaretleridir. Hareke denilen bu işaretlere Türkçe metinlerde özellikle XVI. yüzyıl sonlarına kadar geniş ölçüde yer verilmiştir:
( ـَ ) üstün,
( ـِ ) esre,
( ـُ ) ötrü.

Daha önce gördüğümüz bu işaretlerin Arapçadaki adları fetha (üstün), kesre (esre) ve zamme (ötrü) dir. Yardımcı işaretlerin yazıda kullanılması genel olarak Kuran yazımıyla sınırlıdır; bir de alfabe öğretimi amacıyla yazılmış kitaplara özgüdür. Bunlar aşağıda hem ait oldukları dildeki değerleri, hem de Türkçedeki değer ve çeşitlenmeleri bakımından ele alınacaktır.

Yazıda bir harfle varlığı belirtilmez, bir ünsüz harf ( ـِ ) esre (kesre) denilen harekeyle okunduğunda duyulmuş olur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ