909-1171 yıllarında Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da hüküm süren Müslüman hanedan ...

Fatımiler,
909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’ de hüküm süren bir Şii devleti.
Kuzey Afrika ve Ortadoğu' da hüküm süren Müslüman bir hanedan. Hanedan adını Hz. Fatıma’ dan alır. Kurucuları Hz. Fatıma ve Hz. Ali yoluyla Hz. Peygamber’ in soyundan geldiklerini iddia ederler. Bu iddianın doğruluğu eski ve yeni alimler arasında tartışma konusu olmuştur. 

Darülhikme:
Fatımiler’ in propaganda amacıyla Kahire’ de kurduğu kütüphane ve kültür merkezi. 

Ubeydullah el Mehdi:
İlk zahir İsmaili imamı ve Fatımiler’ in kurucusu (909-934).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ