Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış...

Sevap,
Sevab,
Hayır.
Hayırlı iş.
Allah tarafından mükafatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı.
Allah'ın rızasını kazanmağa mahsus iyi amel.
Arapça sevab, sevap, (ﺛﻮﺍﺏ)
Dimam.
Doğru.
Hayır; İlahi mükafat.
İyi bir davranışa karşı Allah tarafından verilen mükafat.
İyi ve güzel davranışlar karşılığında Allah tarafından verilen mükafat
Böyle bir mükafat kazandıracak hayırlı iş ve davranış.
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış.
İlahi mükafatı kazandıran işler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ