Eski İran' da aşk ve bereket tanrıçası ...


Anahita,
Anaitis,
(Antik Yunan ve Roma).
Tanrıça (Goddess).

Eski İran'da aşk ve bereket tanrıçası.
Eski doğu dinlerinde aşk ve bereket tanrıçası.
Hititlerden önce, Anadolu halklarının ay ve bereket tanrıçası.

Anahid, Eski Persian Anahita, 
Yeni Persian Nahid, 
Ermeni Anahit, 
Yunan Anaitis, 

Antik Pers döneminde su tanrıçası, bereket tanrıçası ve kadınların koruyucu tanrısıdır. Anahita tertemiz biri anlamına gelir. Altın pelerinli,  elmas bir taç giyen bazen de bir su testisi taşıyan bakire olarak tasvir edilir. Güvercin ve tavus kuşu onun kutsal hayvanlarıdır.

Birçok eski doğu dinlerinde Büyük Tanrıça biçimlerinden biridir. Anahita, boğa başlı bir aslanın yanında yer alan çıplak bir figür şeklinde tasvir edilmiştir. Anahita aşk ve doğurganlık tanrıçası olduğundan bir birine karşıt iki şahsiyeti barındırır.  Bunlardan birinde tertemiz bir bakiredir. Diğerinde ise azgın bir fahişeyi temsil eder. Eski doğu dinlerinde büyük tanrıçanın bu iki kişiliğinden biri şekline rastlanır.  Eski İranlıların verimlilik, su ve hayat verme tanrıçası olarak tanınmıştır. Bu Tanrıça Greklerde Anaitis olarak, Yunanda Artemis  veya Aphrodit  olarak ifade edilmiştir.

Herek, Fasulyenin yanına dikilen sırık ...

Herek, 
Rumca herek.
İspalya,
Değnek, 
Sırık,
Cerek,
İnce uzun sopa,
Fasulye sırığı,


Küçük ağaç.
Fasulyenin yanına dikilen sırık.  
Üzüm çubuklarının altlarına dikilen destek.
Fasulye, asma vb. sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık.
Asma dalları ve fasulyelerin sarkmaması için destek olarak dikilen sırık.
Sebze ve asma fidelerini dik tutmak için yanlarına çakılan sırık, kazık. 
Asma, fasulye gibi bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, cerek, sopa, ağaç.
Fasulye fidanının sarılması için toprağa sokulan sırık, uzun sopa.
Kesilip dalları budanmış, ince ve uzun orman ağacı, sırık, sopa, değnek.
Asmaları, fidanları, fasulye gibi tırmanıcı nebatları bağlamak için yanlarına dikilen sırık, değnek, İspalya.

Dokununca kaşındıran ot ..

Isırgan otu,
Fr. ortie.
Latince, Urtica dioica,
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, kaşındırıcı bir ot.

Isırgan otuna halk dilinde verilen isimler;
Ağdalak, 
Cımcar, Cıncar, Cılagan, Cızgan, Cincar,
Çinçar (Artvin Şavşat yöresi)
Dadırkalak, Dala diken, 
Dalagan,
Dalayan diken, Dalgan,


Dalıgan, Dancak otu,
Erinç,
Gezgez, Geznik (Doğu Anadolu),
Gıcıkdan,
Gidişgen-Gidişken otu (Uşak yöresinde),
Isırgı,
Sırgan otu,
Yığınç.


Genel olarak ısırgan veya ısırgan otu dendiğini zaman büyük ısırgan otu türü anlaşılır. Isırgangiller familyasından otsu bir bitkidir. İlkbaharda çiçek açan, oval ve kenarları dişli-tırtıklı yaprakları üzerinde yakıcı tüyleri olan bu bitki daha çok yol kenarlarında, duvar diplerinde kendiliğinden yetişir. Boyu 20-80 cm. olan çok yıllık bir bitkidir. 

Romatizma ve eklem ağrılarına karşı etkilidir. İdrar artırıcı (diüretik) olup kanı temizleme özelliği vardır. Bu nedenle böbrekkumunu döken, ödem, balgam söktürücüdür.  Isırgan otuna çıplak elle temas edildiğinde deride kaşıntı ve alerji yapar. 


Bunu nedeni yaprakları üzerinde bulunan tüylerdendir. Bu tüyler deri ile temas ettiği zaman baş kısmı kısmı kırılır. İçinde bulunan formik asit (karınca asiti) deride kaşıntı ve kızarıklık yapar. Sanki bitki tarafından ısırılmış, dalanmış gibi acı verir ve ısırgan denir.

Bitkinin fındık şeklindeki meyveleri, kökü, yaprakları, tohumu, gövdesi hepsi ayrı ayrı kullanılır. Sebze olarak yemeği de yapılır. Kökü kaynatılarak suyu ile saçlar yıkanır ise saç dökülmesine ve kepek için etkilidir. Bitkinin kökünde tanen ve lignan, tohumunda müsilaj ve protein yapraklarda flavon, C vitamini ve demir vardır.

Isırgan bitkisinin Büyük ısırgan, Acı ısırgan (Urtica dioica) -
Küçük ısırgan, Tatlı ısırgan (Urtica urens) - Dağ ısırganı (Urtica gracilenta) - Kara ısırgan (Urtica pilulifera) - Kalp yapraklı ısırgan (Urtica chamaedryoides) gibi türleri vardır.

Uğursuz ..

Menhus (Arapça).
 Uğursuz. 

Kötü. 
Meş'um.
Bedbaht.
Batıl inanç.
Uğursuzluğa karşı, Nazarlık takılır. 
Kem göz, 

Eskiden ipekli mintan ...

Pataküta,
Eskiden ipekli mintan.
Müslüman olmayan yangın tulumbacılarının giydiği bir tür ipek mintana eskiden verilen ad. İpekli mintan.   
Osmanlılar döneminde yangınları söndürmekle görevli kişilere, tulumbacılara özgü, yakası kadifeli, ipek gömleklere verilen ad. 
Kilise (yangın) tulumbacılarına mahsus, yakası kadifeli, çapraz ipekli bir tür mintanın adıdır.

Eski dilde küçük kadın...

Zenek, (Farsça).

Küçük kadın.
Eski dilde küçük kadın.
Osmanlıca Zenek, 

Zenne,(Farsça).
Kadın.
Eskiden kadınlar, orta oyununda rol alamazlardı. Kadın rölünü erkekler kadın kıyafetine girerek ifa ederlerdi. Orta oyununda kadın rolü yapan erkek sanatkârlara zenne adı verilirdi. 
Tiyatro oyununda, orta oyununda veya Karagöz'de kadın rolüne çıkan erkek oyunculara zenne denirdi. 


Zenek kelimesinin diğer anlamları;
Ağaç bardak,
İbrik,
Aptal,

İsrail'de doğmuş, İsrailli ...

Sabra,
İsrail halkı tarafından aslı ve doğumu İsrail'de olanlara Sabra denir.
İsrail'de doğmuş İsrailli.
1948 yılında kurulduğunda nüfusunun neredeyse tümü göçmen olan İsrail’de doğanlar, farklı karakterlerinden dolayı Sabra diye  nitelendiriliyor.  
Dünyanın en çok aranan modelleri arasında bulunan İsrailli Bar Refaeli (1985 doğumlu güzel) de bir sabradır. Sanki tipik bir Amerikan güzeli imajına sahip olan model kişilik olarak tam bir İsraillidir. 


Sarışın top model Amerikada yirmi yıl kalmış olup mükemmel bir ingilizce konuşmaktadır. Ancak aksanı içinde İsrailli bir sabra olduğu belirgindir. 
Sabra kelimesinin diğer bir anlamı;
İsrail’de yetişen dışı son derece sert ve dikenli, içi ise tatlı ve yumuşak olan bir tropik meyve.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ