Eskiden Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan...

Arşidük,  
Fr. archiduc, 
İng. archduke. 
Eskiden Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.
Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.
Roma İmparatorluğu'nun veya Avusturya-Macaristan (Habsburg) İmparatorluğunun prenslerine verilen isimdir. 
Arşidük, Kral ve Dük arasında bir rütbe, bir makamdır. 

Arşidük, Latince archi (baş) ve duc (lider, dük) kelimelerinden türemiştir. 
Prenseslerin yani arşidüklerin eşleri arşidüşes ünvanını taşırlar.  

Arşidük Ferdinand.Arşidük Franz Ferdinand.
Avusturya-Macaristan Arşidükü, 1863 – 1914 yılları arasında yaşamıştır. Avusturya İmparatorluk prensi, Macaristan ve Bohemya Krallığı Prensi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun taht varisi olan Ferdinand I.Dünya savaşının başlangıcına neden olarak bilinmektedir. 

28 Haziran 1914 günü üzeri açık otomobille eşi
Sophie Chotek'le Saraybosna sokaklarında Gavrilo Princip adında bir  Sırp tarafından  tabanca ile Arşidük Franz Ferdinand ve eşini öldürdü. Bunun üzerine Avusturya-Macaristan imparatorluğu  suikastın sorumlusu olarak Sırbistan'a savaş açtı ve böylece I. Dünya Savaşının çıkmasına neden oldu.

Diğer benzer rütbe ve makamlar;
Grandük, (Fr. grand-duc)
Büyük bir düklüğün egemenine verilen ad. 
Çarlık Rusyası'nda prenslere verilen unvan.

Dük, (Fr. duc, İng. duke). 
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı.
Eskiden Batı ülkelerinde prens sanından sonra gelen en yüksek soyluluk sanı. 

Veliaht, (Arapça).
Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse. Herhangi bir göreve veya makama geleceği beklenilen kimse.

Düfen, 
Fransa' nın Dauphiné bölgesinde kralın veliahtına, büyük erkek çocuğuna  verilen bu ünvan 1349 yılında Prens V. Charles için kullanılmıştır. Fransa' da tahta en yakın prens veya prenses olarak Düfen unvanı erkekler için kullanılmıştır. Döfnes ünvanı ise bayanlar ve döfen'in eşi için kullanılmıştır.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri bir birimi.

Evzon,
Efsun,
Evzon askerleri,
Atina Parlementosu önünde saat başı Evzon askerleri tarafından yapılan alışıla gelmiş tören çok ilginçtir. Bu tören esnasında Fustanella denilen giysileri ve tüylü, püsküllü ayakkabıları olan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin bir askeri birimidir.


Askerlerin etek ve ayakkabılarının dışında belirtmek gereken klasik giysileri; siyah püsküllü garnizon takkesi, plili yün etek, fanila, siyah püsküllü çorap bağı-diz bağı, daracık külotlu çorapları, jartiyer ve siyah ponponlu kırmızı deri ayakkabı ile deri kuşak ve süngülü M1 Garand yarı otomatik tüfekleri ile nöbet tutarlar. Evzonlar "efsun" ismiyle de bilinir ve bugün ağırlıklı olarak tören kıtası görevi yaparlar.

Yunanca; Eliniki, Elada, Ellas adları ile bilinen Yunanistan'ın tarihinde önemi büyük olan Parlamento binası önündeki bahçede Meçhul asker anıtı önünde 100 yıldan beri Evzon askerleri nöbet tutmaktadır. Meçhul Asker Anıtı'nın üzerinde ünlü Atinalı Komutan Perikles'in şu sözleri vardır. Demokrasi ve vatan için ölenlerin mezarı bütün Dünyadır.

Duvarı korumak için üzerine kaplanan tahta ..

Tora,
Duvarı korumak için üzerine kaplanan tahta. 

Lambri, (Fr. lambris ).
Bir yapının iç duvar kaplaması.
Tavana yapılan ahşap kaplama.
Mimarlıkta Ahşap, plastik, metal veya taşla yapılan iç duvar kaplaması.
Marangozlukta Tavan, duvar kaplaması için kullanılan, ince, uzun ağaç kaplama plakaları.


Tora kelimesinin diğer anlamı;
Fidan,
Süpürge sapı,
Kumaş parçalarından yapılan top.
Torba.
 
 

Duvarı korumak için üzerine kaplanan tahta ..

Tora,
Duvarı korumak için üzerine kaplanan tahta. 

Lambri, (Fr. lambris ).
Bir yapının iç duvar kaplaması.
Tavana yapılan ahşap kaplama.
Mimarlıkta Ahşap, plastik, metal veya taşla yapılan iç duvar kaplaması.
Marangozlukta Tavan, duvar kaplaması için kullanılan, ince, uzun ağaç kaplama plakaları.


Tora kelimesinin diğer anlamı;
Fidan,
Süpürge sapı,
Kumaş parçalarından yapılan top.
Torba.
 

Amerikan şirketleri için unutulmaz çarpıcı logolar oluşturan 20. yüzyıl grafik tasarımcısı ...

Saul Bass 
(New York, Bronx 1920 - Los Angeles 1996).

Unutulmaz çarpıcı logolar oluşturan, Kurumsal imaj yaratan 20. yüzyıl Amerikan grafik tasarımcısıdır. Bir çok film için sinema başlıkları ve posterler oluşturmuştur.    

1950 yıllarında Hollywood'un tasarımcı, kavramsal kapak tasarımcısıdır. Animasyon filmleri, grafik, film reklamcılğı ile çarpıcı bir görsel etki yaratmıştır. Sembolik posterler tasarlamıştır.   
1944 -1946 yıllarında Brooklyn College'de okudu. 1946 yılından sonra Warner Bros ile ticari bir sanatçı olarak çalıştı. Los Angeles 'a gitti.     


Kurum ve şirketler için reklamcılık konusunda serbest ticari sanatçı olarak New York'ta çalıştı. 1952 yılından itibaren "Saul Bass & Associates" firması olarak çalışmaya başladı.   


Hollywood'un önde gelen Başlık tasarımcısı oldu.Buna örnek filmler aşağıdadır.  

Stanley Kubrick - The Shining, Spartacus (1960)  
Alfred Hitchcock - Vertigo, North by Northwest, Psycho.  
Martin Scorsese - Casino,  Masumiyet Çağı, Good Fellas, Cape Fear
Steven Spielberg - Schindler'in Listesi,  
Otto Preminger - Carmen Jones, Altın Kol ile Adam.
Robert Aldrich ve Billy Wilder - The Seven Year Itch.    

1991 ile 1996 yılları arasında Oscar Ödülleri töreni için posterler tasarladı. 
Hollywood çalışmaları yanı sıra United Airlines, AT & T, Minolta, Esso, BP gibi büyük şirketlere logolar tasarladı. 
Continental Airlines gibi bir çok sayıda şirket için kurumsal imaj yarattı. Reklam ve ürün ambalajını ustalıkla koordine ederek kombinasyonları ile tüketiciyi hazırlayıp uyumlu bir kişilik haline getirmiştir.   

25 Nisan 1996 tarihinde Los Angeles'ta lenfoma hastalığından öldü. Elaine Makatura ile 35 yıl evli kaldı. 

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, Helenistik dönemden kalma bir köprünün adı. ..

Ali,
Ali köprüsü.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, helenistik dönemden kalma bir köprünün adı.  Antalya iline 120 km, Gündoğmuş ilçesine 30 km uzaklıkta bulunan güney/batıdaki Güneycik köyü altında, Konya - Antalya karayoluna 8 km mesafede Alara çayı üzerindeki kemer köprünün adıdır.  


Antik dönemlerden günümüze kadar gelen tarihiyle Gündoğmuş İlçesi,
Rivayete göre Eksere köyü Akseki' ye bağlı iken, 1936 yılında Gündoğmuş adıyla ilçe yapılmıştır. 

Eski Romalılar döneminden kalan bir yerdir. Roma harabeleri, Taşahır(Taşağır) harabeleri, Kaseyir(Kazayir) Şehri harabeleri, Senir köyü yakınındaki Kese mevkindeki Roma harabeleri, Sinek Dağı'nın tepesindeki harabeler, Güneycik köyü altında bulunan Ali köprüsü bu ilçenin sınırları içerisinde bulunur.  Malazgirt savaşı sonrasında Anadolu'nun Türkleşmesi döneminde Gündoğmuş ilçesi Selçukluların egemenliğinde kalmıştır. II.Beyazıt döneminde Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.

Murdarilik...

Omurilik,
İng. spinal cord,
Lat. medulla spinalis.
Murdarilik, (Eski dilde).
Nuhaişevki
(Osm. Omurilik).
Miyel,
Latince medulla; ilik demektir. Yine Latince spina; diken demektir.


Birleştirilince Latince medulla spinalis, omurilik anlamını ifade etmektedir.
Merkezi sinir sisteminin, omurga içinde kordon biçiminde uzanan bölümü, miyel.
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdarilik.

Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan sinir dokusu vardır. Omurlar orta kısmında bir kanal oluşturacak şekilde dizlmişlerdir. Bu kanalın orta kısmında ependim hücreleri vardır. Boz (gri) madde ve dış kısmında ak madde bir kordon biçiminde bulunur. Bu birlikteliğe merkezi sinir sistemi organı denir. Omurilik vücutta istemsiz davranışları ve refleksleri kontrol eder. 33 omurdan meydana gelen omuriliğin üzeri beyin gibi üç katlı zarla çevrimiş ve direkt beyinden çıkan emirleri gerçekleştirir. Omuriliğin kimi bölgelerinde ön ve arka çıkıntıları arasında otonom sistemin sinir hücreleri vardır. Omurilik sinirlerden oluşan boru gibidir. Bu sinirler omurilik içinden beyine oradan kaslara giderek hareketleri kontrol eder. Yine kol, gövde ve bacaklardan gelen his sinirlerini de beyine taşır. Kısaca omurilik beyinle ilgisi olduğu kadar vücudun her yanında ki sinirler ilede ilgilidir.

Halk arasında omuriliğe, murdariliği de denir. Yetişkinlerde omurilik 1 cm. genişliğinde ve 45-50 cm. uzunluğundadır. Omuriliğin ön ve arka yüzünde derinliğine doğru uzanan iki yarık vardır. Omuriliği yatay olarak incelediğimizde iki yapıdan oluşur. Orta kısmında H harfi şeklinde gri renkli bir bölge ve bunu saran beyaz bir bölgeden oluşur. Omurilikteki gri maddenin ön dallarına ön boynuz, arka dallarına ise arka boynuz denir. Omuriliği sarsıntı ve darbelerden Beyin Omur Sıvısı korur.

Çayın etkin maddesi ...

Tein,
Çayın içindeki uyarıcı madde. 
Çayın etkin maddesi.
Latince adı, Camelia Sinensis.

Çinde Mandarin lehçesi ile ç'a, Amoy lehçesi ile t'e olarak söylenir. Çay; Cha.
Tüm kullanıldığı yerde Çay veya Tea olarak bilinir. Çayın anavatanı Çin olup tüm dünyaya oradan yayılmıştır. Belli başlı çay üreten ülkeler, Çin, Hindistan, Japonya, Sri Lanka (Seylan) ve İndonezya’dır. Türkiye’de Karadeniz Bölgesi (Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu) çay bölgesidir. Çay bitkisinden koparılan küçük kıvrık taze yaprakların, kurutulduktan sonra kaynatılmasıyla elde edilen keyif verici bir içecektir.

Ülkemize de 1880 yılında Muğla'da doğan ve eğitimini Bursa'da tamamlayan Zihni Derin tarafından özellikle doğu karadeniz bölgesinde Rize'de üretilmeye başlanmış ve önemli bir gelir kaynağı olmuştur. 1924 yılında Rize yöresinde çay, fındık ve turunçgiller üretimiyle ilgili özel bir kanun çıkarıldı ve Çay Araştırma Enstitüsü kuruldu. Enstitünün kurucusu Zihni Derin aynı iklim özelliklerine sahip olan Batum'dan getirttiği çay fidanlarıyla Enstitünün bahçesinde ilk çay fidanlığını kurarak çay üretimine başlanmasına ön ayak olmuştur. Rize'de eski adı Garal Dağı olan bir bölgede Batum'dan getirilen çay dikilmiş ve  dört mevsim yaprağını dökmeyen bitkilerden bir çay bahçesi yapılmıştır. Çayın çiçeği beyaz renkli olup erkek ve dişi organları bir aradadır. 
Rize bölgesinde yetiştirilen çay bitkisi ağustos ayında çiçek açar. Aralık sonunda çiçeklenme sona erer. 

Çayda tein ve teofilin adlı maddeler bulunmaktadır. Taze yaprak halinde iken çay özel bir koku vermez. Çayın içindeki etkin tein maddesi taze yaprak çay içinde bu kokunun hissedilmesini önler. Kavrulma, mayalanma ve operasyon esnasında tein maddesi çayın içinden ayrılır. Çaya has özel koku da hissedilir. Mayalanma ve kavrulma operasyonu sonunda hoş kokusu ve tadı ortaya çıkar. Çay dimağı uyuşturan bir madde olup işlenmiş yapraklarının kaynatılmasıyla veya haşlanmasıyla elde edilen bir içit çeşididir.


Tahıllar için kullanılan eski bir ağırlık ölçüsü ...

Emina,
Tahıl için kullanılan, eski bir ağırlık ölçeği.
Şinik, Tahıl için kullanılan sekiz kiloluk ölçek.
Hakla, Ölçek demektir. Tahıl ölçü birimi ve aracıdır.  
Gödük, Mucur, Tahıl ölçeği. 

Diğer ağırlık ölçüleri;

1 okka (kıyye) = 400 dirhem = 1282,945 gr (1280 gr)
6 kıyye = 1 batman = 7,544 kg
44 kıyye = 1 kantar = 100 ludre = 56,320 kg
4 kantar = 1 çeki = 176 kıyye = 225,798 kg
1 kg = 312,5 dirhem = 0,781257 kıyye (okka)
1 kg = 0 okka + 311 dirhem + 12,5225 kırat
1 tonilato = 1000 kg = 4 çeki + 1 kantar + 37,4 okka
1 tonilato = 17 kantar + 31 okka + 183 dirhem
1,5 dirhem = 1 miskal = 4,8 gr
1 dirhem = 4 dünük = 3,2 gr
1 dünük = 4 kırat
1 kırat = 4 bakray = 1/24 misgal
1 bakray = 4 fitil
1 fitil = 2 nekir
1 nekir = 2 kıtmir
1 kıtmir = 2 zerre
Bağdat Tağarı, Bale, Balya, Basil, Batman, Binter, Buğday,
Çeki, Çekirdek, Çelik,
Denk, Dirhem, Dolu, Dimin (24 kg.),
Emina (Tahıllar için),
Feddan,
Gödek,
Hilal,
Kabak, Kantar (Kintar), Krat, Kıyye, Kile, Kuranga, Kutu,
Lasta, Libre, Lodra,
Miskal(birbuçuk dirhem), Mintan (birbuçuk kile), Mut(50 şinik),
Okka(Kıyye),
Rıtl (yüzotuz dirhem) Cam ağırlıklar,
Sa,
Şinik (rumca sekiz kiloluk tahıl ölçeği) ,
Tıl, Timin (24 kg.),
Urup,
Vakiye, Vakiye-i şeri, Vezne, Vezne ledresi,
Zerre,

Dünyanın en eski Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından biri ...

Moody's,
(Moody's Investor Service Inc.- ABD 1909).
Fitch,
(Fitch Ratings Ltd. - 1922).
Standard & Poor's,
(Standards and Poor's Corp. - 1923).


Bir kişi, şirket, ülke kredi itibarının belirlenmesinde esas kıstas kredi derecelendirme veya kredi değerlendirme yoluyla yapılmaktadır. Çok eskiden beri uygulanan bu uygulamalar bir çok ülkenin ve ya şirketin geleceği istikbali belirlenmektedir.
Şirket veya ülkenin iflasına kadar giden bu klasmanda belli başlı kuruluşlar genelde aynı kanıya ulaşmaktadırlar. 

Tüm bu işler için belirlenen firmalar bir ücret almakta ve para kazanmaktadırlar. Kredi derecelendirme kuruluşları, şirketin çıkardığı her bir tahvil için ücret almaktadır.Buna yıllık ücretleri ve izleme ücreti de dahil edildiğinde bu kuruluşların kazançları yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Türkiye'de derecelendirme faaliyetinde bulunması için kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşları ile çalışmaktadır.

Dünyanın önde gelen derecelendirme (rating) kuruluşları şunlardır ;
Moody’s, (Moody’s Investor Service Inc.- ABD 1909).
Fitch, (Fitch Ratings Ltd. – 1922).
Standard &Poor’s (Standards and Poor’s Corp. – 1923).
Canadian Bond Rating Service, (Kanada 1972).
Thomson Bank Watch,(ABD 1974)
Japanese Bond Rating Institute, (Japonya 1977).
Dominion Bond Rating Service,(Kanada 1977).
IBCA,(İngiltere 1978).
Duff and Phelps Credit Rating, (ABD 1980).
Japanese Credit Rating Agency,(Japonya 1985).
Nippon Investor Service. (Japonya 1985).

Türkiye’de kurulan ve derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları;

1- Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
2- JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
3- TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.
4- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
5- Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
6- TURKRATING İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

AAA, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C. olduğu gibi iyiden kötüye doğru değerlendirme yapılmaktadır. Kuruluşlara göre not skalaları farklılık gösterebilir. Bu bahis aşağıda gösterilmiştir.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ