Eş anlamlı ...

Sinonim, (Fr. synonyme, İng. synonym).  
Taksonomi,
Eş anlamlı.
Eşanlamlı.
Anlamdaş, 
Müteradif,
Yazılışı ayrı, fakat mânası aynı olan kelime.
Müradif, 
Diğer bir kelime ile mânâsı bir, eş ve aynı olan.
Yunanca syn: ile anlamında onyma: ad anlamındadır.
Aynı kategoride kullanılan aynı taksonu ifade eden iki ya da daha fazla sayıdaki bilimsel isim. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ