Kavram, anlayış, görüş ...

Konsept, (Fr. concept).
Kavram, (İng. concept, notion),
Mefhu, (Osmanlıca),
Bir nesne, özellikle o nesnenin nitelikleri konusunda edindiğimiz genel düşünce.
Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce.
Bir olay, nesne, durum ya da koşula, ayrıtsal özelliklerini bireştirerek kavranabilirlik kazandıran düşünsel bütünlük.
Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge.
Kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.

Görüş, (Fr. Vision, İng. conception ).  
Olaylar, düşünceler ya da nesneler üzerinde geliştirilen anlayış, değer ve yargı.
Bireyin belli bir konudaki bakış açısı ve anlayış biçimi.

Anlayış, 

Tarz.  
Usul, şekil, üslub.
Yol, Heyet.
Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi.

Düzen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ