Tepki, reaksiyon ...

Aksülamel,
Arapça Aks-ül Amel.

المحور المجاهدين عامل

Tepki, Reaksiyon.
İstenilen şeyin zıddı hasıl olması. 
Tersine oluş. (Reaksiyon)


Reaksiyon, (Fr. réaction, İng. reaction).
Tepki,
Tepkime.
Allerji, Alerji. 
Herhangi bir olaya karşı tepki, cevap.
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki. 

Edebi sanatlarda bir cümle veya mısrânın altını üstüne getirmekle, başka bir cümle veya mısrâ yapmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ