Bilgi verme, Işıklandırma, aydınlatma...

Tenvir,
Tenvir etmek. 
Işıklandırmak, aydınlatmak.
Bir konu hakkında bilgi vermek.
Bilgi verme, aydınlatma.
(C.: Tenvirât) Aydınlatma.
Bir şey hakkında bilgi verme. 
Bir şeyi münevver kılma.
Münevver, Aydın kimse, Aydınlatılmış.
Bilgi vermek, aydınlatmak. 
Işıklandırma, aydınlatma. 
Mecaz bilgi vermek, aydınlatmak Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ